try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Santral 0 362 312 1919
Başhekim
Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK
http://hastane.omu.edu.tr/

Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Rıza RIZALAR Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa SÜNBÜL Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Lütfi EROĞLU

--------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK
Başhekim
1953 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1986 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1993 yılında Doçent , 1999 yılında profesör oldu.

1989 – 2004 yılları arasında Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.
Ağustos 2008 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başhekim olarak atanan Prof. Dr. M. B.SELÇUK evli ve üç çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2305

--------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Rıza RIZALAR
Başhekim Yardımcısı
1960 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı.1984 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Aynı yıl Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Uzmanlık eğitimini tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim dalı’na 1991 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında Doçent, 2000 yılında da profesör oldu.
08.08.2008 tarihinde başhekim yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Rıza RIZALAR evli ve üç çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2323

--------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Mustafa SÜNBÜL
Başhekim Yardımcısı
1963 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. 1988 yılında mezun oldu. Üç yıl süreyle Isparta ve Gaziantep’de çalıştı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1995 yılında uzman oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1997 yılında Yardımcı Doçent, 1999 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

08.08.2008 tarihinde başhekim yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Mustafa SÜNBÜL evli ve bir çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2323

--------------------------------------------------------------------------------
Doç. Dr. Lütfi EROĞLU
Başhekim Yardımcısı
1968 yılında Ankara/Şebinkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi Anabilim Dalı’ndan Uzmanlığını aldı. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent oldu.

08.08.2008 tarihinde başhekim yardımcısı olarak atanan Doç. Dr. Lütfi EROĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2323
Hastaneler Başmüdürü
Hüseyin PAZARLI

Hastane Müdürü
İbrahim İNAN Şube Müdürü
İsa ERFALAY Müdür Yardımcısı
Mehmet CAN Müdür Yardımcısı
İlyas METE

Müdür Yardımcısı
Kemal SOYLU Müdür Yardımcısı
Talip SAYGICI Müdür Yardımcısı
Fehmi Murat KAYA Müdür Yardımcısı
Hasbi SEVİNDİK

Sosyal Hizmetler Uzmanı
Teslime KARABULUT DOYURGAN Halkla İlişkiler Uzmanı
Melike DEMİRTAŞ

--------------------------------------------------------------------------------
Hüseyin PAZARLI
Hastaneler Başmüdürü
1953 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. 1977 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine memur olarak atandı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Muhasebe-İşletme Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1979 yılında şef kadrosuna, 1988 yılında Hastane Müdür Yardımcısı kadrosuna, 2006 yılından itibaren de Hastaneler Baş Müdür kadrosuna atanan Hüseyin PAZARLI evli ve iki çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2309

--------------------------------------------------------------------------------
İbrahim İNAN
Hastane Müdürü
1975 yılında Samsun / Çarşamba’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çarşamba’da tamamladı.1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.
1996 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan İbrahim İNAN Ağustos 2008’den itibaren hastane yönetiminde görev aldı.

Telefon : 0 362 3121919 - 2314

--------------------------------------------------------------------------------
İsa ERFALAY
Şube Müdürü
1974 yılında Amasya / Merzifon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya / Suluova’da tamamladı. 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji bölümünden mezun oldu.
1996 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı.
2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Biyoloji bölümündeki eğitimini tamamladı.

Ağustos 2008’den itibaren hastane yönetiminde görev alan İsa ERFALAY evli ve bir çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 3565

--------------------------------------------------------------------------------
Mehmet CAN
Müdür Yardımcısı
1953 yılında Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde göreve başladı.
1979 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi hastanesine Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Evli ve iki çocuk babası.

Telefon : 0 362 3121919 - 2308

--------------------------------------------------------------------------------
İlyas METE
Müdür Yardımcısı

--------------------------------------------------------------------------------
Kemal SOYLU
Müdür Yardımcısı
1966 yılında Samsun / Terme’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Terme’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu (1984 -1989). 1989-90 yılları arasında askerlik görevini Yedek Subay olarak Genel Kurmay Başkanlığında tamamladı. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında memur olarak göreve başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programını bitirdi. Kurum içi Unvan değişikliği sınavı ile Bilgisayar Programcısı kadrosuna atandı. Hastanelerde yönetim ve organizasyon, Aktif Tıp Eğitimi Seminerleri ve Bilgisayar Programlama Dilleri Eğitim Programlarını başarıyla tamamladı. Halen Çocuk Hastanesi İç Hizmetler Sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 3992

--------------------------------------------------------------------------------
Talip SAYGICI
Müdür Yardımcısı
1969 Samsun / Kavak’ta doğdu. İlk öğrenimi Kavak orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı.
1992 yılnda K.T.Ü. S.H.M.Y.O’ndan mezun oldu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde göreve başladı. 1998 yılında A.Ü. İktisat Fakültesi'nde İktisat eğitimi aldı.
Ağustos 2008’den itibaren hastane yönetiminde görevlendirilen Talip SAYGICI evli ve 3 çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 3990

--------------------------------------------------------------------------------
Fehmi Murat KAYA
Müdür Yardımcısı
1969 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum / Alaca'da tamamladı.
1990-91 eğitim yılında Selçuk Üniversitesi S.H.M.Y.O' ndan mezun oldu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde göreve başladı. Anadolu Üniversitesi Çalışma ekonomisi bölümünde eğitim çalışmalarına devam ediyor.
Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Fehmi Murat KAYA evli ve 3 çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2329

e-posta : fmkaya@omu.edu.tr

--------------------------------------------------------------------------------
Hasbi SEVİNDİK
Müdür Yardımcısı
1969 Samsun / Terme’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Terme‘de tamamladı.
1992 yılında Erciyes Üniversitesi S.H.M.Y.O' ndan mezun oldu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde göreve başladı.
1998 yılında A.Ü. İşletme Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Ağustos 2008’den itibaren hastane yönetiminde görevlendirilen Hasbi SEVİNDİK halen sağlık müdürlüğü aktif kanser kayıt çalışanlarının denetlenmesi ve "OMÜ Bilim Araştırma Geliştirme ve Yaşatma Derneği" yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Hasbi SEVİNDİK evli ve üç çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 3990

e-posta : hasbisevindik@hotmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Teslime KARABULUT DOYURGAN
Sosyal Hizmetler uzmanı
1975 yılında Muğla’da doğdu. İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi. 1997 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu. Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde görev yaptı. 2000–2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulunda lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak göreve başladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dalında Yüksek Lisans çalışmasına devam etmektedir.
2005 tarihinde IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon A.Ş tarafından verilen “Sağlıkta Uluslararası Akreditasyon Standartları” konulu eğitime ve “Grup Eğitim Laboratuarı” eğitimine, 2007 tarihinde OMÜ SUVAM KİB tarafından düzenlenen “Yetişkin Eğitimi Eğitici Programı”na katılmıştır. 2008 yılında Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından düzenlenen “Yaşlı ve Hasta Bakımı” konulu eğitimde eğitici olarak görev almıştır.

Telefon : 0.362.3121919 - 3112

e-posta : teslimek@omu.edu.tr

--------------------------------------------------------------------------------
Melike DEMİRTAŞ
Halkla İlişkiler Uzmanı
1981 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun‘da tamamladı.
2004 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu.
Ocak 2008’den itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi halkla ilişkiler biriminde görev yapmaktadır.

Telefon : 0 362 3121919 – 2312

e-posta : melikedemirtas_@hotmail.com

Müdür
Şebnem KAYAN

Müdür Yardımcısı
Yüksel ŞEN Müdür Yardımcısı
Hanife OĞUZHAN

--------------------------------------------------------------------------------
Fatma ERDEN
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
1968 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Zonguldak‘ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan 1989 yılında mezun oldu. 1987 yılında önlisans mezunu olarak İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde göreve başladı, aynı zamanda lisans eğitimine devam etti. 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde göreve başladı. Ağustos 2008’den itibaren Hemşirelik Hizmetleri Müdürü olarak atandı evli ve iki çocuk annesidir.

Telefon: 0 362 3121919 - 2709

--------------------------------------------------------------------------------
Şerife YETKİN TÖGÜL
Hemşirelik Hizmetleri Müd.Yard.
1965 yılında Samsun / Kavak'ta doğdu.1979 - 1983 OMÜ Sağlık Koleji’nin ilk mezunlarındandır. Aynı yıl dahili ve cerrahi kliniklerde rotasyon yaptıktan sonra 1989 yılında infeksiyon hastalıkları kliniğinde sorumlu olarak başladı. 1995-1996 yılında Anadolu Üniversitesi hemşirelik ön lisans bölümünden mezun oldu.

-Aşılama ve immünizasyon çalışmalarında aktif ekip çalışmaları.
-Bulaşıcı hastalıklardan koruma ve korunmada hemşirelik teknikleri geliştirerek kişisel korunma yöntemlerini pratiğe geçirme.
-AIDS derneğinde aktif çalışarak kişilere danışmanlık.
-Hasta hakları ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili çalışmalar.
-Stajyer hemşirelerin pratik eğitimi ve kendilerini geliştirme süreçlerinde eğitici rol model olma.
-2003–2004 ‘te antibiyotik kullanma protokolü(hemşirelik uygulamaları)standartların oluşturulmasını hayata geçirme.
-2000 yılında 3.Ulusal Kinisyen Hemşirelik ve Ebelik hizmetlerinde stratejik planlama konulu kongre.
-1999–2001–2003–2005 yıllarında sterilizasyon Dezenfeksiyon kongreleri
-2003’te iletişim becerileri sertifika programı
-2003’te II. Ulusal Yoğun bakım Hemşireliği kongresi
-2005’te Sağlıkta Uluslararası Akreditasyon Standartları konulu eğitim
-2006’da İnfection Prevention semineri
Katıldığı eğitim programları ve kongrelerdir.

Türk Hemşireler Derneği, DAS Derneği, Kalite ve Akreditasyon Komitesi ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinde görev yapmaktadır. 12 Ağustos 2008’de Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Telefon: 0 362 3121919-3168
e-posta: serifeyetkin@hotmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Nihal TOKGÖZ
Hemşirelik Hizmetleri Müd.Yard.
1968 Samsun'da doğdu.bİstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahiliye servisinde göreve başladı. Supervisor, Başhemşire Yardımcılığı ve Kalp Damar Cerrahi servis sorumlu hemşireliği yaptı. Türk Hemşireler Derneği yönetim kurulunda iki dönem görev aldı.
Türk Hemşireler Derneği ve DAS Derneği üyeliği devam etmekte. Hastanemizin Kalite ve Dokümantasyon Komitesinin başkanı ve Hemşire Dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.
Kalp Damar Cerrahisi servis sorumluluğu ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevini birlikte yapan Nihal TOKGÖZ evli ve bir çocuk annesidir.

--------------------------------------------------------------------------------
Şebnem KAYAN
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
1970 yılında Ordu / Fatsa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Fatsa’da tamamladı.1988–89 öğretim yılında OMÜ Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde göreve başladı. 1990-91 yılında OMÜ sağlık hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik bölümünü bitirdi.
Kalite ve akreditasyon çalışmalarında bulundu. 2003 yılında Samsunda yapılan Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kongresine panelist olarak katıldı. Türk Hemşireler derneğine ve cerrahi hemşireler derneğine üyeliği devam etmektedir.
2008 yılına kadar Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünde ameliyathane hemşiresi olarak görev yaptıktan sonra ağustos 2008’den itibaren Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Telefon : 0 362 3121919

--------------------------------------------------------------------------------
Hanife OĞUZHAN
Hemşirelik Hizmetleri Müd.Yard.
1975 yılında Ordu / Akkuş'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimimi Zonguldak’ta tamamladı. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında İstanbul da özel bir hastanede hemşire olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahi servisinde iki yıl çalıştı. 1998 yılında hastanemizin Çocuk Cerrahisi servisinde göreve başladı. Çocuk Enfeksiyon servisinde servis sorumlusu olarak görev aldı.
Türk Hemşireler Derneği üyeliğinin yanı sıra hastanemizin akreditasyon ve bebek dostu hastanesi çalışmalarına, çocuklarda ileri yaşam desteği sertifika programlarına katıldı. Hastanemizin OBEK Derneği yönetim kurulunda çalışmalarını devam ettirmektedir.
Ağustos 2008 itibariyle Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı görevine atandı. Evli ve bir çocuk annesidir.

Telefon : 0 362 3121919

--------------------------------------------------------------------------------
Yüksel ŞEN
Hemşirelik Hizmetleri Müd.Yard.
1968 yılında Samsun / Vezirköprü’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Samsun’da yaptı. Hemşirelik önlisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. Üroloji, K.V.C, Plastik Cerrahi, K.B.B, GÖZ klıniğinde sorumlu hemşirelik yaptı. 2000 yılında 3. ulusal klinisyen hemşirelik ebelik kongresine katıldı. Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevine 26.2.2009 tarihinde atandı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Telefon : 0 362 3121919

Yorumlar

ondokuz mayıs üniversitesi

ondokuz mayıs üniversitesi hastanesinde kadrolu bir baş müdür bir hastane müdürü ve iki müd.yrd mevcuttur.
sitnizdeki müdür yardımcılarından,hasbi sevindik-fehm murat kaya-talip ssaygıcı-kemal soylu-isa erfelay müdür yardımcısı değildir düzeltilmesi ve gereğini bilgilerinize sunarım.

cevap

bu kadrolu müdür yardımcısı tıp fakültesinde mi çalışıyor, neden hiç ortalıkta gözükmez, anlaşılan kendisi internette sörf yapmaktan iş yapmaya vakit ayıramıyor...

cevap

Evet, yukarıda adını yazdığınız arkadaşların kadrolu md.yard. olmadıkları doğrudur. Sen kadrolu mdr.yard. oldun da ne oldu. OMÜ.Tıp Fakültesi hastanesine ne tür bir katkı yaptın. Atamanı yapan yönetim zamanında veya bu dönemde ne tür bir yenilik ve önerilerin oldu. O çocuklar o dediğiniz ünvanları olmasa da canla başla çalışmaktadırlar. Sende bişeyler yap, kendini mutlu hissedeceksin, emin ol sayın MÜDÜR YARDIMCIM :))

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar