Akdeniz Sağlık

Akdeniz Sağlık

İhraç Edilen Memurlar Emekli Olabilir mi?

Öncelikle devlet memurunun emekli olabilmesi için belirlenen hizmet ve yaş şartını tamamlamış olması gerekmektedir.

Emeklilik hakkı olduğu halde emekli maaşını alamama halleri şunlardır
-Türk vatandaşlığından çıkmak yada çıkarılmak
-Türk vatandaşlığını muhafaza etmeksizin yabancı uyruklu olmak
Bu şartlar dahilinde hangi sebeple ihraç edilirse edilsin yaş ve hizmet şartını tamamlamış kişiler emekliliğini talep edebilirler.
Fakat OHal kapsamında olduğumuz için yasalarda değişiklik söz konusu da olabilir.

Antalya aile sağlığı merkezleri (asm ) adres ve telefon bilgileri

Antalya aile sağlığı merkezleri (asm ) adres ve telefon bilgileri, antalya asm adres, asm telefonu, aile hekimi isim listesi, antalya aile doktoru, asm adres ve telefon öğrenme
-> ANTALYA ASM ADRES VE TELEFONU İÇİN TIKLAYINIZ <-

Aile hekimi Dr FİGEN UYAR AKSU AKSU
Aile hekimi Dr MUSTAFA ARSLAN AKSU AKSU
Aile hekimi Dr AYDAN GURALLAR AKSU AKSU
Aile hekimi Dr NÜKET SABUNCU AKSU ÇALKAYA
Aile hekimi Dr ADEM YAŞAR DURSUN AKSU ÇALKAYA
Aile hekimi Dr FUNDA ERSOY AKSU GÜZELYURT Şeh.Kom.Er M.GÖKTÜRK

SAĞLIK İDARESİ GÜNLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü Akademik Kadrosuna Çağrı.

Turgut AltunYollanma Tarihi05 Nisan 2009

Memuriyet sicil no nerden öğrenebilirim

Memuriyet sicil no sorgulama

Ebordro sorgulamada istenen bilgilerden birisi de SGK tarafından verilen memuriyet sicil no.. bunu öğrenmenin için ise iki yolu var.

1. öğrenme yolu: 657 ye tabi memur ve memuriyet sicil no sorgulamayı TC no dan şifresiz yapmak isterseniz sgk nın esgm sayfası için BURAYA tıklayarak açılan ekrana gidiniz. Bilgi girişinden sonra tescil 4 c yi seçiniz.

Medula Doktor E-Reçete Girişi

Medula Doktor Girişi yapmak için aşağıdaki linke yer almakta..
Medula Doktor Girişi için buraya tıklayınız

. . .

Medula Hastane Girişi için buraya tıklayınız

. . .

Medula Eczane Girişi için buraya tıklayınız

. . .

Açılan sayfadan üye girişi yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz

DİĞER İŞLEMLER:
-- Yeni şifre alma
-- Parolayı unuttunuzsa burayı tıklayınız
-- E-Reçete nasıl kullanılacak? Merak ettikleriniz burada
-- Detaylı bilgi için www.erecetesgk.com adresine ziyaret ediniz.

Kamu İhale Kurumu Eşik Değerler ve Parasal Limitleri Güncelledi

Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2009/1)
MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre;
1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;
(g) bendinde belirtilen 4.691.592,- YTL (Dörtmilyon altıyüzdoksanbirbin beşyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası), 5.072.080,- TL (Beşmilyon yetmişikibin seksen Türk Lirası),

Emekli Sicil No Sorgulama

E-Devlet Üzerinden Emekli sandığı sicil no Sorgulama

Öğrenmek için buraya tıklayınız.

E-Devlet şifreniz olması gerekiyor

Emekli sandığına bağlı çalışıyorsanız Emekli sandığı sicil numarasını sorgulayabilir ve öğrenebilirsiniz. SGK‘nın resmi sitesinde Emekli sandığı Sicil no sorgulaması için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra açılacak olan sayfada,

Tc Kimlik No

Baba Adı

Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe ile birlikte

Cilt no

Aile sıra no ve doğum tarihi gibi bilgileri eksiksiz girmeniz gerekmektedir. Daha sonrada Sigortalı tescil kaydı tespiti 4c linkine tıklayarak emekli sandığı sicil numaranızı tabiki öğrenebilirsiniz. Bunun için E-Devlet şifrenizin olması ve hemen aşağıdaki linke girmeniz gerekmektedir. Link aşağıdadır.

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN EĞİTİM NOTLARI

Mülkiye Başmüfettişi Serdar İğdeli tarafından hazırlanan kapsamlı ve açıklamalı eğitim notları.4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

MEMUR SUÇLARININ SORUŞTURULMASINDA TARİHSEL SÜREÇ:

2009 Yılı İnşaat Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayınlandı

19 Mart 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27174
TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Aile Hekimi bordro maaş sorgulaması

Aile hekimleri için maaş sorgulama sayfası

Aile hekimi maaş bordrosu için buraya tıklaAİLE HEKİMLERİMİZİN MAAŞ BORDROLARI KURUMSAL E-POSTA ADRESLERİNE GÖNDERİLECEK
Aile hekimlerimize kurumsal işlem ve takiplerinde kolaylık sağlamak amacıyla, kendilerine özel e-posta adresi tanımlanmıştır. Aile hekimlerimizin Mayıs 2012 tarihinden itibaren düzenlenecek tüm maaş bordroları kurumsal e-posta adreslerine gönderilecektir.

https://ebordro.beyan.org/node/102

Memurların yönetmeliği değişti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın merkez ve taşra kadrolarına yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan memurları kurum içi atama ve yer değiştirmeleri ile geçici süreli görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları, yönetmelik kapsamı dışında tutuluyor.

HASTANELERDE YAŞANAN SORUNLAR

1-Hastanelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda; Hastanelerde yaşanan sorunlardan; işleyişi ve verimliliği doğrudan etkileyen hususları ve çözüm önerilerini değinmek istiyorum.

2-Konuyla ilgili AKDENİZ SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEĞİ olarakta bir çalışma yaptığımız için ben burada bu çalışmadan bazı bölümlere değineceğim.

3-Bizim hastanelerde gördüğümüz en önemli sorunlardan birincisi organizasyon, görev ve yetkilerin dağılımı sorunudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Karşılık Tahakkuk Primi HakkındA Genelge

………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

5510 sayılı Kanunun 81 inci ile maddesinin h fıkrası ile yapılan değişiklik ile daha önce 5434 sayılı kanunun 14 üncü maddesine göre tahsil edilen % 5 ek karşılık tahakkuk miktarları yerine, ek karşılık tahakkuk primi getirilmiş ve bu %20 ek karşılık tahakkuk primi adını almıştır.

ÖZEL HASTANE AMELİYATHANE HİZMETLERİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

3.1.1 Ameliyathane hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.
AMAÇ: Ameliyathane süreçlerinin tanımlanması ve güvenliğinin sağlanması; hastane
kaynaklı enfeksiyonların kontrolü için ameliyathaneye hasta ve personel giriş çıkışının
kurallarının belirlenmesi; ameliyathanelerin fiziki alt yapılarının en uygun şekilde
yapılandırılmasıdır.
3.1.1.1 Ameliyathane ile ilgili süreçlerin işleyişine ilişkin yazılı bir düzenleme
bulunmalıdır.
a) Ameliyathane işleyişine ilişkin bir yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. Doküman,

KİK 2010 Yılı Eşik Değer ve Parasal Limitleri Yayınlandı

21 Ocak 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27469
TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2010/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;