Hüseyin GÜNEŞ

Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı.

Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısının, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı.

Tasarı üzerinde konuşan AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar,
yapılan bazı değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Ünüvar, alt komisyonda tasarının maddelerinin 9'dan 16'ya yükseltildiğini
ve tasarının isminden ''pilot'' ifadesinin çıkarıldığını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, tasarının Genel Sağlık
Sigortası uygulamasına uygun düşmediğini savundu.

''Neden eğitim ve sağlık konusunda sektörünü özele devreden tasarılarla

Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı.

Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısının, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı.

Tasarı üzerinde konuşan AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar,
yapılan bazı değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Ünüvar, alt komisyonda tasarının maddelerinin 9'dan 16'ya yükseltildiğini
ve tasarının isminden ''pilot'' ifadesinin çıkarıldığını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, tasarının Genel Sağlık
Sigortası uygulamasına uygun düşmediğini savundu.

''Neden eğitim ve sağlık konusunda sektörünü özele devreden tasarılarla

SGK'dan Eczacılara büyük piyango (Bugün Gazetesinden)

Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemindeki hata yüzünden eczanelere 11 gün içinde fazladan 17 milyon lira ödeme yaptı.Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemindeki hata yüzünden eczanelere 11 gün içinde fazladan 17 milyon lira ödeme yaptı. Hatayı fark eden SGK parasını eczanelerden geri istiyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu son yılların en büyük skandalına imza attı. Kurum, bir çoğu kapanmış yüzlerce eczaneye fazladan ödeme yaptı. Toplamda fazladan ödenen para yaklaşık 17 milyon lira. Yanlışlığı fark eden kurum yönetimi eczacılardan parayı geri istedi.

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonuçları Açıklandı

Bu yıl 2. kez yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları beklenenden erken açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri için tek sınavla değerlendirilmemesi amacıyla, OKS’nin yerine yapılmasına karar verdiği ikinci SBS’de sonuçları bugün açıklandı.
Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine öğrenci yerleştirmek amacıyla gerçekleştirilen ve 1 milyon ilköğretim 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://sbs2009.meb.gov.tr

5917 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Torba kanun tasarısı olarak bilinen 5917 sayılı Kanun 10 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu bu kanunda, kaymakam adaylığına giriş, üst kurullardaki harcırah ödemeleri, öğrenim ve katkı kredisinde gecikme zammı affı, eğitim kampüsleri kurulması, 2010'dan itibaren sözleşmesini fesih edecek 4/B'linin 1 yıl boyunca sözleşmeli olarak istihdam edilmemesi, diş tedavisi ve protez/ortez ödemeleri, askeri ünitelerde çalışan meteoroloji personeline her ay 112 TL civarında tayin bedeli verilmesi gibi çok sayıda husus düzenlenmiştir. Kanun metninin tamamı ekte yer almaktadır.

SGK'DAN HASTANELERİ RAHATLATAN DUYURU

01.04.2009 tarihinde yürürlüğe giren MEDULA V3 ile ilgili yapılan yenilik ve değişikliklere adaptasyon aşamasında hastaneler tarafından girilemeyen takiplerin, eksik ve yanlış girişlerin düzeltilmesine imkan veren duyuru SGK tarafından yayınlandı.

MEDULA V3 GERİYE DÖNÜK HASTA TAKİP NUMARASI ALINABİLMESİ İLE İLGİLİ HASTANELERİ RAHATLATAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

MEDULA Versiyon-3 uygulaması ile başlayan “sağlık hizmeti sunucularının 01.04.2009 tarihi ve sonrasında kabul ettikleri hastalar için geriye dönük 9 gün süre ile Hasta Takip Numarası alınabilmesi“ uygulaması 01.07.2009 tarihine kadar ertelenmiştir.

01.07.2009 tarihinden itibaren geriye dönük 45 gün süre ile Hasta Takip Numarası alınabilecektir.

İlgili tüm sağlık hizmeti sunucularının konu ile ilgili önlemleri almaları önemle duyurulur.

MEMUR VE YEŞİL KARTLI HASTALARDAN KATILIM PAYI ALINMASI UYGULAMASI BAŞLADI

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi gazete ile yayınlanan tebliğde memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile yeşil kartlı hastalardan, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı alınmasına ilişkin esas ve usuller açıklanmıştı.

Buna göre SGK mensubu hastalarda olduğu gibi;

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL

Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL

Üniversite hastanelerinde   6 TL