Kamu İhale Kurumu Eşik Değerler ve Parasal Limitleri Güncelledi

Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2009/1)
MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre;
1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;
(g) bendinde belirtilen 4.691.592,- YTL (Dörtmilyon altıyüzdoksanbirbin beşyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası), 5.072.080,- TL (Beşmilyon yetmişikibin seksen Türk Lirası),
2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;
(a) bendinde belirtilen 560.858,- YTL (Beşyüzaltmışbin sekizyüzellisekiz Yeni Türk Lirası), 606.343,- TL (Altıyüzaltıbin üçyüzkırküç Türk Lirası),
(b) bendinde belirtilen 934.763,- YTL (Doküzyüzotuzdörtbin yediyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası), 1.010.572,- TL (Birmilyon onbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası),
(c) bendinde belirtilen 20.564.840,- YTL (Yirmimilyon beşyüzaltmışdörtbin sekizyüzkırk Yeni Türk Lirası), 22.232.648,- TL (Yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası),
3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;
(1) nolu alt bendinde belirtilen 61.192,- YTL (Altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası), 66.154,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası), 122.386,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası),
(2) nolu alt bendinde belirtilen 61.192,- YTL ile 122.386,- YTL (Altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası) ile (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası); 66.154,- TL ile 132.311,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası) ile (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 122.386,- YTL ile 1.019.908,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası) ile (Birmilyon ondokuzbin dokuzyüzsekiz Yeni Türk Lirası); 132.311,- TL ile 1.102.622,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası ) ile (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası),
(3) nolu alt bendinde belirtilen 122.386,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 1.019.908,- YTL (Birmilyon ondokuzbin doküzyüzsekiz Yeni Türk Lirası), 1.102.622,- TL (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası),
4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;
(f) bendinde belirtilen 101.986,- YTL (Yüzbirbin dokuzyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 110.257,- TL (Yüzonbin ikiyüzelliyedi Türk Lirası),
5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;
(d) bendinde belirtilen 30.595,- YTL (Otuzbin beşyüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası), 33.076,- TL (Otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası), 10.195,- YTL (Onbin yüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası), 11.021,- TL (Onbirbin yirmibir Türk Lirası),
6- “İhale sonucunun ilanı” başlıklı 47 nci maddenin;
Birinci fıkrasında belirtilen 2.039.822,- YTL (İkimilyon otuzdokuzbin sekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirası), 2.205.251,-TL (İkimilyon ikiyüzbeşbin ikiyüzellibir Türk Lirası), 4.079.646,- YTL (Dörtmilyon yetmişdokuzbin altıyüzkırkaltı Yeni Türk Lirası), 4.410.505,- TL (Dörtmilyon dörtyüzonbin beşyüzbeş Türk Lirası),
7- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;
(1) nolu bendinde belirtilen 203.978,- YTL (İkiyüzüçbin dokuzyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirası), 220.520,- TL (İkiyüzyirmibin beşyüzyirmi Türk Lirası),
olarak güncellenmiştir.
1 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.
MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
MADDE 3 – Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5812 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki parasal limitler kaldırılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde yer alan parasal limitler, 5/3/2009 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 4 – 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) nolu alt bendinde yer alan itirazen şikayet başvuru bedelleri, 4/1/2009 tarihinden 1/2/2010 tarihine kadar 5812 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen tutarlardır.
MADDE 5 – 5812 sayılı Kanunun, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde değişiklik yapan 24 üncü maddesinde belirtilen parasal tutar, 1/2/2010 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

EK: Tablo

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

01.02.2008 – 31.01.2009 DÖNEMİ
DEĞERİ 01.02.2009 – 31.01.2010 DÖNEMİ DEĞERİ
EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER
MADDE 8
YTL TL
560.858 606.343
934.763 1.010.572
20.564.840 22.232.648

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE 3 (g)
YTL TL
4.691.592 5.072.080
MADDE 13 (b)
61.192 66.154
122.386 132.311
1.019.908 1.102.622
MADDE 21 (f)
101.986 110.257
MADDE 22 (d)
30.595 33.076
10.195 11.021
MADDE 47
2.039.822 2.205.251
4.079.646 4.410.505
MADDE 53 (j)/1
203.978 220.520


36 yorum

1010.000tl (birmilyon on bin

1010.000tl (birmilyon on bin tl lik bi ihalede) en az fiyat veren yüklenici 416.000 teklif atıyor diğerleri 506.000 516.000 536,000 554,000 590,000tl olarak tekliflerini atar ama bunlar aşırı düşüğe girer ihale sonucu aşırı düşükten yukarı olan 700,000 tl lik firmaya iş satılır sizce doğru mu? NOT:BU İŞ KARAYOLLARI 8. BÖLGEDE elazığ oluyor AYDINLATIRSANIZ sevinirim. AZİZOĞLU İNŞ. TİC.SAN. LTD. ŞTİ

01.05.2009 - misafir

Değerli

Değerli okurumuz.
Yazdığınızdan anladığım kadarıyla
Yapılan İhalenin Yaklaşık Maliyeti 1.010.000 tl dir.
İhalede 700.000 tl'nin altındaki 416.000-590.000 tl arasındaki teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiştir. Evet kanunen bu mümkündür. Ancak İhale dosyasını incelemeden bu konuyla ilgili yorum yapmak ta mümkün değildir.Mantıken bakıldığında Yaklaşık maliyrtten bu kadar düşük teklifler geldi ise ve ihale aşamalarında ihale usul ve esaslarına aykırı veya ihalenin uygulanış biçiminde ruhuna aykırı eylemler yok ise idarenin yaklaşık mailiyeti ile projelerinin gözden geçirilmesi mümkündür.Tabi ki ihaleye katılanların aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevaptaki samimiyetlerini de değerlendirmek lazım.

03.05.2009 - Turgut Altun

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DOGRUDAN TEMİN MALZEME ALIMLARI

SAYIN GURUP ARKADAŞLARIM BÜYÜK ŞEHİRLE ARASINDAKİ DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARIN LİMİTLERİ NE KADAR OLDU AÇABA ŞEHİRLERE GÖRE BİR LİSTE VARMIDIR

ÖRNEGİN ORDU İLİNDE DOGRUDAN TEMİN MAL VE HİZMET ALIMLARI NE KADARDIR BENİ BİLGİLENDİRENLERE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDRİM

06.05.2009 - ERDİNÇ ATAK

doğrudan temin limitleri

erdinç bey, büyükşehirlerde alım limiti 30.595,- TL'den 33.076TL'ye
diğer illerde ise ordu buna dahil 10.195,- TL 'den 11.021,- TL'ye çıkmıştır. KDV hariç...

06.05.2009 - ismail demirci

teşekkür

ismail bey vermiş olduğunuz cevaba teşekkür ederim
beni aydınlattınız .hayırlı işler dilerim.

16.05.2009 - erdinç

eşik değer

kamu ihalelerindeki anlamıyla eşik değerin tanımını ve oluşturulma kriterli hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim.. ilginize teşekkürler

03.07.2009 - misafir

eşik değer

kamu ihalelerindeki kulanımı itibariyle eşik değerin tanımını ve hangi kriterlere göre belirlendiği hakkında bilgi verebilirseniz çok seviniri.. ilginize teşekkürler..

03.07.2009 - cem karaman

60.000 veya 70,000 TL'lik bir

60.000 veya 70,000 TL'lik bir ihale için belediye ve mal müdürlüğüne ilan gönderiyoruz, 7 gün yeterli midir?

08.09.2009 - ahmet şafak

Eş Değer

Resmi Kurumların Kamu ihale kurumunda ihale ilanı yayınlaması gereken rakam nedir acaba.Mesela benim yapacagım ihalenin yaklaşık maliyeti 60 milyar kdv haric bu sekilde yayınlamam gerekiyor mu

09.12.2009 - misafir

AKARYAKIT İHALESİ

ARKADAŞLAR BİR ARAKARYAKIT İHALESİ YILIN İLK 8 AYINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE 802.000 TL YE İHALE EDİLMİŞ. SON 4 AY İÇİN AYNI AKARYAKIT İŞİNE 395.00 TL BEDELLE 2 NCİ BİR İHALE YAPILMIŞTIR. HATTA BUDA YETMEMİŞ SON 2 AY KALA %20 ARTIM YAPILMIŞTIR.
SEBEBİNİ SORDUĞUIMUZDA İHALENİN EŞİK DEĞERİNDEN DOLAYI İLAN SÜRESİNİN 40 GÜN YERİNE 25 GÜN OLMASI GEREKTİGİNDEN BÖYLE YAPILDI DEDİLER ?

BU HUKUKİMİDİR?

10.03.2010 -