ortez

Tıbbi Malzeme Katılım Payı GENELGE 34/2009

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.THG.0.16.00.02-010.05/ 21847 * 02.06.2009
Konu : Tıbbi malzeme katılım payı

……………………………..
GENELGE
34/2009

İyileştirme Araç Gereçleri İle Protezlerden Katılım Payı Alınması Açıklaması

Protez, ortez, vücut içi ve dışı kullanılan malzemelerden hayati öneme haizdir raporu olmayanlardan katılım payı alınması uygulaması başlamıştı. Ancak hayati öneme haiz raporunun hangi durumlarda verileceği ve hayati önemden ne kastedildiği açık olmadığı için hastaneler ile hastalar zor durumda kalmıştır. SGK sut ta değişiklik yapmak yerine bir duyuru ile konuya açıklık getirdi.İşte duyuru
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
Bilindiği üzere; 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)