try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

MADDE 2-DERNEĞİN AMACI

MADDE 2-DERNEĞİN AMACI:

Derneğin amacı; üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak, aralarındaki dayanışmayı arttırmak, üyelerin mezun oldukları üniversite ile arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, mezunlara iş imkanları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, mezunlarının mesleki sorunları ile ilgilenmek, benzer isimlerde faaliyet gösteren diğer dernek ve kuruluşlarla temas ve iş birliğinde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluş ve derneklerin çalışmalarına katılmaktır. Sağlık sektöründe yönetsel düzeyde bilimsel araştırmaları planlamak, yürütmek, değerlendirmelerde bulunmak, sağlık yönetim politikalarına katkıda bulunmak, üniversiteler ile işbirliğine giderek danışmanlık, yatırım, yönetim geliştirme, sağlık arz ve talepleri, piyasa analizi, sağlık hizmet araştırmaları, alanında projeleri koordineli olarak yürütmek, sağlık kurumları yöneticileri meslek grupları olarak sağlık yönetimi sorunlarına çözüm sunmak ve önerilerde bulunmaktır.

sponsorlu bağlantılar