try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması

warning: Creating default object from empty value in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/akdeniz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Arşiv Yönetmeliği Beş Altı Yedinci Kısım

BEŞİNCİ KISIM
İmha İşlemleri

Ayıklama ve Tasnif
Madde 36- Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya plânı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.
İmha listesinin Düzenlenmesi

Arşiv Yönetmeliği İkinci Kısım

İKİNCİ KISIM
Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması,
Birim ve Kurum Arşivlerinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma

Koruma Yükümlülüğü
Madde 4- Mükellefler, ellerinde bulundurdukları ve Genel Müdürlüğe teslim etmedikleri arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler.
Mükellefler, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

sponsorlu bağlantılar

İçerik yayınları