Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımlarında Ertesi Yıla Geçen Yüklenme

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımlarında Ertesi Yıla Geçen Yüklenme Genelgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Strateji Daire Başkanlığı
16.06.2009 5873 Sayılı Genelge
VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında acil, ertelenemeyen ve süreklilik arz eden bir hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetin devamlılığı noktasında, ihtiyaçların giderilmesine yönelik yapılan alımların bazı istisnalar hariç mali yıl ile sınırlı olması, dolayısıyla mali yıl içerisinde alıma ait tüm işlemlerin ve teslimatın da yapılarak ödeme emrine bağlanması gerekmektedir.