Genelge 2009/83

Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik Genelgesi Genelge 2009/83

SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.05/10-06/ 13275 29.12.2009
Konu: Harcamalarda etkinlik ve verimlilik
……………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2009 / 83
Bilindiği üzere ülkemizdeki sağlık hizmeti ağırlıklı olarak Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum
ve kuruluşlarınca ifa edilmektedir. Söz konusu kurum ve kuruluşlarımız döner sermayeli işletme
niteliğinde olup, tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kar amacı gözetmeden genel işletmecilik esasları
doğrultusunda yönetilmektedir. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşlarımızda ekonomiklik, verimlilik ve