try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Taşınır İşlemleri

warning: Creating default object from empty value in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/akdeniz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Taşınır Mal Yönetmeliği 4. Bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşınır İşlemleri
Taşınırların kaydı
MADDE 12 – (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.
(2) Bu çerçevede;
a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,
b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,
c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,

Taşınır Mal İşlemleri Mevzutları

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :B.10.0.SGB.0.74.00.02./809.99 (9489) 012768 02/11/2007
Konu:Taşınır Mal Yönetmeliği Hk.

Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili Başkanlığımıza gönderilen belgelerin tetkikinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra harcama birimlerinde Ayniyat Saymanı ve Ambar Memuru kadrolu personel bulunmasına rağmen, söz konusu personelin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilmediği; bu görevi ifa etmek üzere görevlendirilen personeller arasında da çok sık değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.

sponsorlu bağlantılar

İçerik yayınları