ÇOCUKLARDA AKUT OTİTİS MEDİA

ÇOCUKLARDA AKUT OTİTİS MEDİA
Akut Otititis Media; yani orta kulak enfeksiyonu sıklıkla nazal mukoza,nazofarinks ve östaki borusunda konjesyon ve şişmeye neden olan bir allerjiyi veya viral üst solunum yolu enfeksiyonunu takip eder.Soğuk algınlığı olan çocukların üçte ikisinde orta kulak basıncında değişiklikler olur.Östaki borusunun en dar kısmında tıkanıklık olması orta kulak sekrasyonlarının birikmesine yol açar.Çocuklarda östaki borusu erişkenlere göre daha küçük ve yataydır.Bu nedenle tıkanıklığa daha yatkındır.Orta kulakta biriken salgılar sekonder bakteriyel enfeksiyonu ile orta kulak sıvısında bakterilerin çoğalmasına neden olur.Soğuk algınlığı olan hastalarda nazofarinksten orta kulağa ulaşan bakteriler mukosiyiler sistemle gerektiği kadar etkili bir şekilde temizleneyebilir.Virüslerde bazen bakterilerle birlikte orta kulak mukozasında enfeksiyona neden olabilir.Akut otitis medianın en sık bakteriyel nedenleri Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis 'tir Bu nedenle başarılı tedavinin en önemli belirleyicisi bu üç organizmanın eradikasyonudur.Strep. Pneumoniae 'ya karşı Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu yaygın aşılama programı sonucu çocuklarda bu tip enfeksiyonların ileri derecede azaldığı gözlenmektedir.
Akut otitis media en sık hayatın altıncı ve yirmidördüncü ayları arasında gözükür.Anne babanın evde sigara içmesi,otit riskini arttırır,yuvaya gitmek sık enfeksiyon etkeni ile karşılaşma açısından yine otit riskini arttırır.en az ilk altı ayda anne sütü ile beslenmek anne sütündeki koruyucu faktörler nedeni ile otit riskini azaltır.Ancak burada dikkat edilmesi gereken emzirme pozisyonunu dike yakın olacak şekilde düzenlemektir.Emzik kullanılması,allerjik rinitler,yarık damak gibi bazı durumlardada otit riski artar.
Otitis Medianın Tanısı;
Kulak ağrısı,kulak kaşınması,huysuzluk,ateş ilk belirtileri olarak karşımıza çıkar.Kulak muayenesi beceri ve deneyim gerektirir.Akut Otitis medianın kesin tanısı otoskop ile muayenesi ve orta kulak efüzyonu ve iltihabi değişikliklerin varlığının tespit edilmesi ile olur.
Akut Otitis Medianın tedavisi yukarıda bahsedildiği üzere hastalık etkeni oluşturan mikro organizmaların eradikasyonu üzerine kurulmaktadır.
Otitis medianın yan etkileri ciddi olabilir.Antibiyotiklerden önceki dönemlerde mastoidit sık bildirilmekteydi ancak antibiyotik tedavileri ile bu yan etki artık çok ender görülmektedir.Kulak zarındaki perforasyonlar orta kulakta ve mastoit boşlukta kronik enfeksiyonlara neden olarak kemiği aşındırarak ilerleyebilir,beyni enfekte edebilir.
Orta kulakta efüzyon kalabilir,işitme bozukluğu orataya çıkabilir.Kronik orta kulak efüzyonu olan çocuklarda konuşma,dil ve zeka yetenekleri testlerinde gerilemeler ortaya çıkabilir.En ciddi yan etki menenjittir.
Otitis Medianın önlenmesi ; en azından ilk altı ay emzirmeye cesaretlendirmek ,yatar durumda biberonla beslenmeden kaçınmak yaşamın ikinci altı ayında emzik kullanımının azaltılması veya engellenmesi ,sigara ve benzeri içimlerinin çocukların yanında yapılmaması otit gelişme sıklığını azaltır.En önemlilerinden biriside Sağlık Bakanlığının strep.pneumoniae 'ye karşı aşılama programı uygulaması otit sıklığını bariz şekilde azalttığı gözlenmektedir.
Otit gelişmesinde hastalık öncesi mutlaka virütik bir enfeksiyon vardır.Bu nedenle viral enfeksiyonlar için gerekli tedbirler almak gerekir.Yuvalarda personelin ve çocukların daha fazla el yıkaması sağlanmalı yerler ve yüzeyler virüs öldüren temizlik maddeleriyle sık sık silinmelidir.
Uzm.Dr.Halil KILINÇ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Medi Yaşam Hastanesi

Halil Kılınç, Dr. Halil Kılınç, Uzm. Dr. Halil Kılınç, Çocuk Doktoru Halil Kılınç
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Sağlık / Yaşam