try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

MEMURLARIN KATILIM PAYI BULMACASINI ÇÖZDÜK !

MEMURLARIN KATILIM PAYI BULMACASINI CÖZDÜK!
Yöneticilik gerçekten zor bir iş.Hele kamu yöneticiliği daha da zor bir iş.Ülkemizde yönetim sistemi tam anlamıyla oturmuş değil bu nedenle yöneticilere o kadar fazla iş düşüyor ki bazen insan sağlığını bile bozuyor.Zaman zaman mutsuz ve umutsuz yüzler yorgun bedenler donuk bakışlar bu zorluğu anlatır gibi oluyor.Karşınızda oturup sohbet ettiğiniz bir kişinin yönetici olduğunu hele kamu yöneticisi olduğunu anlamak o kadar kolay ki bakın nasıl;
-Karşınızdaki kişi sizinle konuşurken kafası başka bir işle meşgulse.
-Sizinle sohbet ederken aniden aklına bir şey gelip sağa sola telefon ediyorsa
-Sohbetiniz sırasında “Size hala ziyarete gelemedik” deyip nedenlerini sıralıyorsa
-Zamanın yetmediğinden şikayetçiyse…
kesin yöneticidir.Hele birde mevzuat ve müfettiş lafı açıldıysa kesinlikle kamu yöneticisidir.
Mevzuat demişken; ülkemizde sistemin iyileştirilmesi için yoğun bir çaba var özellikle hükümet ve meclisin son yıllardaki olağan üstü çabaları sistemi tamamlamaya yönelik olmaktadır.Bu nedenle de binlerce kanun, yönetmelik, yönerge , genelge ve yazılar yöneticiler tarafından okunup uygulanmaktadır. Bakanlıklarda mevzuat oluşturmaktan o kadar çok yorulmuş olmalı ki bazen yapılan mevzuatı uygulamaya başlamadan bile değiştirmek zorunda kalmaktalar bazen de yazılanları anlamak için yöneticiler olağan üstü çaba harcamaktadırlar.
Değerli yöneticiler malum 1 Ocak 2009 Tarihinden İtibaren Devlet Memurlarından da muayene, ortez ve protezler için katılım payı alınmaya başlandı.Ancak konuyla ilgili tebliğ den kimlerin katılım payını ödeyeceğini net bir biçimde anlayamadık ve bakanlığı arayarak bulmacayı çözdük.
Maliye bakanlığı tarafında 2 Ocak 2009 Tarihinde yayınlanan “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ(Sıra No: 7 ) 2 Kapsam Maddesinin a) fıkrası Kamu idarelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenler (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri,” inden katılım payı alınacağını yazıyor. Tabi bu maddeden bir şey anlayamazsınız hemen 5510 sayılı kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının c bendine bakmalısınız. İşte 5510 sayılı kanunun ilgili maddesi;
“MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
c) Kamu idarelerinde;
1) (a) bendine tâbi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,” denilmektedir. Ancak Bu maddeden de bir şey anlamak mümkün değil. Fakat (c) nin 1. paragrafından anladığım kadarıyla ilgili kanunlarında a bendi kapsamına girenler derken 657 sayılı DMK kastedilmiş olabilir birde oraya bakalım. İşte 657 sayılı kanun;
“Madde 4 - (Değişik madde: 30/05/1974-KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.
A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.” Denilmektedir.
Evet bulmaca çözüldü MEMURLAR DA KATILIM PAYI ÖDEYECEK hepinizi saygıyla selamlıyorum

Turgut Altun
Sağlık İdarecisi

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar