try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

HASTALARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARAŞTIRILDI.

HASTALARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARAŞTIRILDI.
-GAZİ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN, KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAPILDI

Gazi ve Hacettepe Üniversitesinden öğretim görevlileri Antalya da düzenlenen IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongre’sinde sunulmak üzere Ankara’nın ilçelerinden Çankaya ve Polatlı ilçelerinde “Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları: Kişilerin Sağlık Hizmetleri Konusundaki Tutumları’ üzerine bir araştırma yaptılar.

VI.SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ YAPILDI

Hafta sonu yapılan kongreye meslektaşlarımızın ilgisi yoğun oldu.
Toplantıya katılan Sağlık İdarecileri derneğine temsilen Doç.Dr. A.Ezel Esatoğlu,Karadeniz Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı İsmail Demirci,Ege Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı Yılmaz Bilgiç ve Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı Turgut Altun bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundular.Ayrıca Doğu Sağlık İdarecileri Derneği Başkanı Hüseyin Yanardağ başka bir otelde eğitim toplantısında olduğu için aynı ortamda bulunamadı ancak kendisiyle bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunduk.Ayrıntılar için

KİK 2010 Yılı Eşik Değer ve Parasal Limitleri Yayınlandı

21 Ocak 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27469
TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2010/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

Hastane Başhekimlerinin Dikkatine

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN VE BAKANLIĞIMIZA AİT YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ BAŞTABİPLİKLERİNİN DİKKATİNE

Günümüzde, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sektöre ait yataklı sağlık tesislerinin hizmet sunumunda; bina, fiziki koşullar, donanım ve tıbbi teknolojinin ihtiyaçlar doğrultusunda ve beklentilere uygun şekilde kullanılması, sağlık insan gücü gibi hizmet unsurlarının nitelikli olması, sağlık hizmetinin kalitesini ve bu hizmetten faydalananların memnuniyetini belirleyen ölçütler olarak ön plana çıkmıştır.

Sevgili Meslektaşlarım ve Değerli Çalışma Arkadaşlarımız.

Tam Gün Yasası ile ilgili iki günde binlerce faksı meclise ilettik.Talebimiz Sayın Bakana Kadar iletildi.Ancak benzer taleplerin çokluğu nedeniyle yasanın delinmesinin sıkıntı yaratacağı gerekçesi nedeniyle değişiklik önerimiz kabul görmedi.Ancak mesleki birlik ve dayanışmanın sonuçsuz kalmayacağı ilerleyen günlerde bu girişimin sonuç vereceği kesindir.Bu nedenle faks desteği veren tüm sağlık çalışanlarına ve talebizi gerekli yerlere iletip bu yönde destek olan Sayın Vekilimiz Abdurrahman Arıcı'ya teşekkür ederiz . Saygılarımla
ASİD

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI
İLE İLGİLİ DUYURU
Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan
“Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” ile 2008
yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi
çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu

DEVLET MEMURLARI DİKKAT PROVİZYON İŞEMLERİNİZ İÇİN SGK KAYDINIZI KONTRO EDİNİZ

Devlet Memurlarının SGK Provizyon İşlemleri Hakkında SGK Duyuru Yayınladı
DEVLET MEMURLARININ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU
KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİ HAKKINDA DUYURU

Kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanacaktır.

DİKKAT ÖNEMLİ

TAM GÜN MADDELERİ BUGÜN MESLİSTE GÖRÜŞÜLECEK HASTANE MÜDÜR VE YARDIMCILARI,BAŞHEKİMLER, BAŞHEMŞİRE VE YARDIMCILARI,ŞUBE MÜDÜRLERİ, MALİ SORUMLULUĞU OLAN PERSONELLER SON GÜN FIRSATINI KAÇIRMADAN AŞAĞIDAKİ ADRESE FAKS GÖNDERMEYE DEVAM EDİNİZ.

sponsorlu bağlantılar

İçerik yayınları