try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Dikkat Çok Önemli Tam Gün İçin Aşağıdaki Dilekçeyi Antalya Millet Vekili Dr.Abdurrahman Arıcı'nın 312 420 69 62 nolu faksına gönderiniz.

SAYIN VEKİLİM
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest çalışıp çalışmaması” ibaresi “tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri” şeklinde, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2010 Memur Maaşları Katsayısı Yayınlandı

12 Ocak 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27460

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/7

Özel Hastanelerin Dikkatine Sağlık Bakanlığından ÇKYS Duyurusu

T.C
Sağlık Bakanlığı
Sayı :B100THG0100005/4910/66 04.01.2010
Konu :ÇKYS’nin SKYS Modülünün kullanımı

…………………. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği gibi; Başbakanlık tarafından, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idarî yüklerin (izin almak, form doldurmak, bilgi, belge, rapor vermek gibi) ve kırtasiyeciliğin önlenmesi amacıyla, “bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi” çalışmaları yürütülmektedir.

özel hastane puanları yayınlandı

KURUMLA SÖZLEŞMELİ ÖZEL HASTANELER VE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK

KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinde;

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449 (5. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine aşağıdaki Geçici 12 nci madde eklenmiştir.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449 (5. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A, 12/B ve 12/C maddeleri eklenmiştir.

“Tıp merkezlerinin zorunlu tıbbi hizmet birimleri

sponsorlu bağlantılar

İçerik yayınları