try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Sağlık Bakanlığı Hizmet Satın Almalarda İşci Sayısı Ve Ücretlerini Düzenleyen, Yeni Standartları Belirleyen Genelge Yayınladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çok gerekli ve acil ihtiyaç duyulan müthiş bir düzenleme. Yıllardı hastanelerde çalıştırılacak işçi sayısı ve ücretleri konusunda yaşanan sorunları çözen ve çok gerekli olan genelgenin bazı maddelerine göre
1-"Bu bağlamda hizmet alımı kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısının tespitinde ve bu kişilere asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin belirlenmesinde bundan sonra aşağıda belirlenen usul ve esaslar ile geliştirilen yeni hesaplama yöntemi çerçevesinde hareket edilecektir.
Asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla belirlenen usul ve esaslar tüm döner sermayeli kurumlarımızı kapsamaktadır"

2. Yeni hesaplama yöntemine göre hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak azami işçi sayısı, hizmet alımının konusuna göre ayrı ayrı belirlenmemekte, kurumların tüm hizmet alımlarında (temizlik, koruma ve güvenlik, yemek pişirme ve dağıtım, bilgi sistemleri kullanımına ilişkin hizmet alımları vb.) çalıştırabileceği toplam azami işçi sayısı belirlenmektedir. Başka bir ifadeyle çalıştırılabilecek işçi havuzu belirlenmektedir.
3-Hesaplamalarda kriter olarak
Kurumun Yatak Sayısı
Kurumun Kapalı Alanı
Kurumun Geliri
Kurumun Yatan Hasta Sayısı
Kurumda Yapılan Poliklinik Muayene Sayısı
Kurumda Yapılan Acil Poliklinik Muayene Sayısı
Kurumun Poliklinik Oda Sayısı
Kurumun A Grubu Ameliyat Sayısı
Kurumun B-C Grubu Ameliyat Sayısı
Kurumun D-E Grubu Ameliyat Sayısı
Kurumun 1.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Kurumun 2.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Kurumun 3.Basamak Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Kurumda Yapılan Doğum Sayısı
Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı
4. Kurumlar her yıl 01-31 Ocak ile 01-31 Temmuz tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa hesaplama yapacaklardır. Hesaplamada tüm veriler yıllık olarak esas alınacaktır. Ocak ayında yapılacak hesaplamada bir önceki yılın (01 Ocak / 31 Aralık tarihlerini kapsayan) verileri, Temmuz ayında yapılacak hesaplamada ise bir önceki yılın son altı ayı ile yeni yılın ilk altı ayını kapsayan bir yıllık (01 Temmuz / 30 Haziran tarihleri kapsayan) veriler esas alınacaktır. (2009 yılı için bu genelgenin (I-E) maddesi hükümleri uygulanacaktır.)

5. Yılda iki defa yapılacak hesaplamalar, Başhekimin başkanlığında ve Başhekim tarafından oluşturulacak en az 5 - en fazla 7 kişiden oluşan bir komisyon (ilgili Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhemşire komisyonun doğal üyeleridir.)
6. Kurumlarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması, hesaplamalarda hata yapılmaması, Bakanlık merkezinden gerekli takiplerin yapılabilmesi için Bakanlığımızca web tasarımlı ve on-line çalışacak “Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan Azami İşçi Sayısının Tespiti Sistemi” adı altında yeni bir sistem geliştirilmiştir. Kurumlar bu sisteme Bakanlığımızın resmi web sayfası olan www.saglik.gov.tr adresinin “Web Uygulamaları” bölümünden “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçesi Programı” için kendilerine daha önce verilen şifreler ile giriş yapacaklardır
PROGRAM 18 MAYIS 2009 TARİHİNDE KURUMLARIN KULLANIMINA AÇILACAKTIR.

7. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve imza altına alınan sözleşme hükümleri çerçevesinde mevcut sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşme süresinin bitimine kadar aynen devam edilecektir
şeklinde olup genelgenin tamamı sitemizin üst bölümündeki Güncel Sağlık Mevzuatı Bölümündedir.

Turgut Altun

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar