try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Hasta Yatış ve Taburcu İşlemleri Mevzutları

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/akdeniz/modules/book/book.module on line 559.

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-010-06 12759 04.07.2006
Konu : Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri

GENELGE
2006/ 75

İlgi:30.03.2004 tarih ve 5089 sayılı (Genelge 2004/47) genelgemiz.

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlarımız için hizmete erişilebilirliğin sağlanması Bakanlığımızın temel ilke ve hedefleri arasında bulunmaktadır.
Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olabilen hizmet bedelinin ödenmemesi sebebiyle hastanelerde rehin tutma, taburcu işlemlerini geciktirme, senet imzalatma gibi uygulamalar ilgi genelge ile kaldırılmıştır.
Sağlık hizmeti gibi geciktirilemez, ertelenemez, vazgeçilemez hizmet alınmadığı taktirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecek bir hizmet alanında ender de olsa herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesi için, tüm hastanelerin 24 saat acil sağlık hizmeti vermeleri, bu hizmetin hiçbir kesintiye uğratılmaması, özel ve kamuya ait hastanelerin bütün acil başvuruları sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul etmeleri pozitif hukukun öngördüğü zorunluluktur.
Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların hiçbir surette boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacaktır. Acil durumlarda bir başka kuruma hasta nakli ancak daha ileri tıbbi bakım ve tedavi gerekiyorsa, ilk tıbbi müdahale yapılıp tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve sevk edilmesi uygun görülen kurum ile gerekli koordinasyon kurulduktan sonra yapılacaktır. İletişim kurulan, sevkin kendisine yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç “yatağım yok” şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir.
Bu itibarla, hastanelere başvuran hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahale ve tedavileri derhal yapılacak ve sosyal güvencesi olmayan hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemler, tıbbi işlemlerin yapılmasını geciktirmeyecek şekilde yürütülecektir.
Tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi giderlerinin tahsili ile ilgili işlemler, taburcu işlemlerinden tamamen bağımsız olarak genel hükümlere göre yürütülecek ve herhangi bir senet veya taahhütname alınması yoluna gidilmeyecektir.
Özel ve kamuya ait sağlık kurumlarında tedavi faturalarının ödenmemesi gerekçe gösterilerek, hastaların taburcu edilmemesinden veya taburcu süresinin uzatılmasından veyahut buna benzer yanlış yorumlamalara yol açabilecek her türlü işlemden kesinlikle kaçınılarak, kamu hastanelerinden zorunlu sebeplerle özel hastaneye sevk edilen ve tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken hastalar ile kamu hastanelerinde tedavi olan ancak tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken vatandaşlara İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli desteğin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Gereğinin hassasiyetle ifasını, aksine hareket eden tüm ilgili ve sorumlular hakkında gerekli kanuni işlemlerin gecikmeksizin yapılması hususunu önemle rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
Bakan
Müsteşar
Dağıtım:
81 İl Valiliğine
Konu : Hasta Odalarının Düzenlenmesi 12677 14.06.2007

GENELGE
2007 / 44

İlgi : 20.07.2006 tarihli ve 13962 (2006/87) sayılı Genelge.

Gelişen ve değişen tıp ve hastane işletmeciliği anlayışı doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanması amacıyla, “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yapılan değişiklikle tüm sağlık kurumlarında hasta odalarının 1 ve 2 kişilik olması benimsenmiş, ancak, kurum fiziki şartları dikkate alınarak daha fazla hasta kalabilen odalar da düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır.
Yapılan incelemelerde, hastanelerde mevcut koğuş tipi hasta odalarının bölünerek hasta odaları düzenlendiği, düzenlenen hasta odalarının ise banyo, wc ve lavabosunun bulunmadığı, yalnızca yatak sayısının azaltıldığı, ancak, bu şekilde oluşturulan hasta odalarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip olmadığı, bu konuda gerekli özenin gösterilmediği tespit edilmiştir.
Bu sebeple aşağıda belirtilen açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
- Hastanenin fiziki şartları dikkate alınarak yapılacak tadilatlarda, her hasta odasının yatak sayısı ne olursa olsun, yatak sayısından bağımsız olarak banyo, wc ve lavabo bulunacak şekilde planlanması gerekmektedir. Koğuş tipi odalarda tadilat yapılacak ise banyo, wc ve lavabo bulunacak şekilde tadilat planının yapılması, bunun dışında yalnızca odayı bölerek yatak sayısının azaltılması yönünde tadilat yapılmaması,
- Hasta odalarında özürlü hastaların kullanımına yönelik olarak tutunma barları ve lavabo, banyo ve tuvaletlerde özürlü hastalara yönelik düzenleme yapılarak, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılması,
- Polikliniklerde, özellikle özürlü hastalar başta olmak üzere bütün hastalara hostes hizmetinin verilmesi,
- Hastane içinde ve hasta odalarında tekerlekli sandalye geçişini engelleyecek şekilde seviye farkı olan yerlerde uygun bağlantı rampaları yapılması,
- İki ve daha fazla yatak bulunan odalarda gerektiğinde kullanılmak üzere, yatakların uygun şekilde (paravan vb.) seperatör ile ayrılabilmesi için düzenleme yapılması,
- Refakatçilerin gerektiğinde yatıp dinlenebileceği pozisyon verilebilen koltuk ile mümkünse odalarda televizyon, telefon, mini buzdolabı ile hasta ve hasta yakınlarının eşyalarının konabileceği dolap bulundurulması,
- Hasta odalarında hemşire çağırı sisteminin kurulması veya varsa mevcutların çalışır durumda bulundurulması hususlarında hastane baştabipliklerince gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Konunun iliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm yataklı tedavi kurumlarına tebliği ile gereğini önemle rica ederim.

Uzm.Dr.Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar V.
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
... / ... / 2007 Şb. Müd. : A.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar