try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesapları

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.MGM.0.53/843.99/ 17/07/2009/9313
Konu : Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesapları
VALİLİĞİNE
Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kamu idarelerinin tüm taşınır
işlemlerinin, düzenlenecek taşınır işlem fişleri ile muhasebe birimlerine bildirilmesi ve muhasebe
birimlerince de taşınır işlemlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde, taşınır işlemlerine ilişkin olarak muhasebe yetkililerince
yapılması gereken işlemler sıralanmış ve harcama birimlerince yıl sonlarında hazırlanan "Harcama
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri"nin muhasebe yetkililerince muhasebe kayıtlarına
uygunluğu kontrol edilerek onaylanacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Taşınır Mal
Yönetmeliği, tüm taşınır işlemlerinin muhasebe kaydına konu edilmesini ve yıl sonlarında harcama
birimlerince hazırlanacak cetvellerin muhasebe yetkililerince kayıtlara uygunluğunun kontrol
edilmesini hüküm altına almak suretiyle, kamu idareleri taşınır hesapları ile muhasebe sisteminden
oluşturulacak cetvellerin aynı olmasını sağlayacak olan kontrol mekanizmasını da kurmuş
bulunmaktadır.
Diğer taraftan, muhasebe yetkililerince onaylanan harcama birimi taşınır yönetim hesabı
cetvellerinin, kamu idarelerinin konsolide görevlilerince birleştirilmesi suretiyle de kamu
idarelerine ait taşınır kesin hesap cetvellerinin oluşturulması ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 42 nci maddesinin (g) bendi hükmü gereği merkezi yönetim kesin hesap kanun
tasarısına eklenmesi gerekmektedir. Harcama birimleri taşınır yönetim hesabı cetvelleri ve kamu
idareleri taşınır kesin hesap cetvellerinin ilk defa hazırlanmış olması nedeniyle, uygulamanın
sağlam temeller üstüne kurulması ve bundan sonraki yıllarda da sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
temin etmek üzere, kesin hesaba esas teşkil eden harcama birimi yönetim hesabı cetvelleri ile
muhasebe kayıtlarının uyumlu olup olmadığının bir defa daha kontrol edilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Bu nedenle iliniz defterdarlık muhasebe birimlerince muhasebe hizmeti sunulan genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri harcama birimlerince 2008 yılı sonunda hazırlanan "Harcama
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri"nin, muhasebe kayıtları ile uygunluğunun iliniz
Defterdarlığınca kontrol edilmesi ve cetvellerle muhasebe kayıtları arasında farklılık bulunması
halinde ise harcama birimlerince hazırlanacak taşınır işlem fişlerine istinaden 2009 yılı içinde
düzeltme kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve yapılacak işlemlerin sonucundan 30 Ekim 2009 tarihine kadar
hesapince@muhasebat.gov.tr adresine ve Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.
Naci AĞBAL
Bakan a.
Müsteşar
Dikmen Caddesi, TBMM Karşısı, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon: (0312) 415 16 78 Fax: (0312) 417 89 08 e-posta: hesapince@muhasebat.gov

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar