Kan Temini Konulu Sağlık Bakanlığı Duyurusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.THG.0.15.00.01/ 213–99 18951*12.05.2009
Konu : Kan Temini
Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikte kan birimleri; Bölge Kan Merkezi, Transfüzyon Merkezi ve Kan Bağış Merkezi olarak tanımlanmaktadır. Yeni yapılanmada Bölge Kan Merkezleri, Türk Kızılayı tarafından kurulacak olup tüm yataklı tedavi kurumları transfüzyon merkezi olarak çalışacaklardır. Gerek anılan mevzuatta, gerekse Türk Kızılayı ile yapılan “Güvenli Kan Temini Projesi”kapsamında kan bağışları gönüllülük esasına göre toplanmaktadır. Daha önce yayımlanmış genelgelerle de replasman kan alımının tercih edilmemesi belirtilmişti.
Türk Kızılayı’nın Bakanlığımıza gönderdiği bilgide gönüllülük esasına göre toplanmış olan kan bağışında büyük bir artış olduğu buna karşın hastane kan merkezlerinin replasman kan alımını tercih ederek Kızılay’ın kan stoklarını kullanmadıkları belirtilmektedir. Hastane kan merkezlerimizin gerekli duyarlılığı göstererek Kızılay kan stoklarının ivedilikle eritilmesiyle hem hastaların kan ihtiyaçları karşılanmış hem de milli servetin kaybolması engellenmiş olacaktır.
Kan ve Kan ürünleri yönetmeliği ve hastanelerimizin Kızılay ile yaptığı protokolün gereğini yerine getirerek, hastanelerin ihtiyaçları olan kanı öncelikle Kızılay’dan temin etmeleri gerekmektedir. Ancak Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda hastane Transfüzyon Merkezleri ihtiyaçları olan kanı alabileceklerdir. Konunun bu bilgiler doğrultusunda değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması, aksi durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlardan hastane baştabipleri ve kan merkezi müdürleri sorumlu olacaklardır.
Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Dağıtım : 81 İl Valiliği


26 yorum

altace what s it for

25

02.05.2011 - archibalddes