try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Tıbbi Malzeme Katılım Payı GENELGE 34/2009

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/akdeniz/modules/book/book.module on line 559.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.THG.0.16.00.02-010.05/ 21847 * 02.06.2009
Konu : Tıbbi malzeme katılım payı

……………………………..
GENELGE
34/2009

Bilindiği üzere, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 29.09.2008 tarih ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı yedinci mükerrer Resmi Gazetede“2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 3’üncü maddesinin (ç) bendinde; Vücut dışı kullanılan protezler ve ortezler hariç olmak üzere, “sağlık raporunda (yatarak tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen; iyileştirme araç ve gereçleri ile protez ve ortezler”den katılım payı alınması hükme bağlanmıştır.
Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurum’undan gelir ve aylık alanlar için %10, diğer kişiler için %20 oranında olmak üzere, SUT hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerden alınması gereken katılım payı; tıbbi malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilecektir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 69’uncu maddesinin d) bendinde ise “sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek şartıyla kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve hayati öneme haiz 68’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sağlık hizmetleri ile organ nakli” işlemleri katılım payından muaf tutulmuştur.
Ancak, gerek Tebliğin 3’üncü maddesinin (ç) bendinde, gerekse anılan Kanunun 69/d maddesi hükmünde katılım payından muaf olduğu belirtilen “hayati öneme haiz” ibaresinin anlaşılır olmadığı, katılım payı alınacak tıbbi malzeme kapsamının ne olduğu konusunda uygulamada tereddütler hasıl olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 03.03.2009 tarihinde “uygulamada birliğin sağlanması amacıyla yatarak tedavide kullanılan vücut içi protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan ameliyatlarda kullanılan malzemeler de dahil olmak üzere yapılan işlemlerin hepsinin hayati öneme haizdir kapsamında değerlendirilmesi” yönünde duyuru yapılmıştır. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası İşlemler Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.5’nci maddesinde, katılım payı alınmayacak hâller, sağlık hizmetleri ve kişiler sayılmıştır.
Yukarıda belirtilen duyuru ve ilgili mevzuat kapsamında; sağlık kurumları tarafından sunulan hizmetlerin etkili, verimli ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, hasta ve sağlık kurumunu karşı karşıya getirmeyecek şekilde; sağlık hizmetleri, ilaç, ortez, protez ve tıbbi malzemelerden katılım payı alınmasını, katılım payından muaf tutulan kişiler ve sağlık hizmetlerinden ise katılım payı alınmaması için azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda gereğini;
İliniz dâhilindeki tüm sağlık kurumlarına tebliğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar
Dağıtım Gereği:
81 İl Valiliğine

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar