try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Disiplin İşlemleri Rehber Mevzuatlar

DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN İŞLEMLERİ
1. Kurumda görevli personel hakkında verilmiş olan ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun aradığı şartları taşımayan şikayet dilekçeleri işlem konulmalımıdır? 3071 s.Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair kanun Md.4, 6

2. Devlet memurlarının amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet haklarını kullanmalarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmalıdır 657 s. D.M.K. md.25
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

3. Disiplin cezasını gerektiren bir fiil veya durumun öğrenilmesi üzerine gerekli disiplin soruşturması zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak yetkili disiplin amirlerince başlatılmalıdır. 657 s. D.M.K. md.124, 125, 126, 127
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ekinde yer alan “Disiplin Cezası vermeye yetkili amirler” Cetveli

4. Disiplin Soruşturması neticesinde kendisine disiplin cezası verilmesi öngörülen personelin cezası, Disiplin Cezası vermeye yetkili amirler tarafından verilmelidir. Sağ. Bak. Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ekinde yer alan “Disiplin Cezası vermeye yetkili amirler” Cetveli

5. Sicil ve Disiplin işlemlerine ait yazışma ve dosyaların muhafazasına gerekli önem verilmelidir. 657 s. D.M.K. md. 111

6. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanıyor mu? 657 s. D.M.K. md. 125

7. Disiplin Amirleri tarafından Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezası dışındaki Disiplin Cezaları veriliyor mu? 657 s. D.M.K. md. 126

8. Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 günlük süre içinde veriyorlar mı? 657 s. D.M.K. md. 128

9. Hakkında Disiplin soruşturması yürütülen memura yasa uyarınca Savunma Hakkı tanınmakta mıdır? 657 s. D.M.K. md. 130

10. Verilen disiplin cezaları derhal uygulanıyor mu? 657 s. D.M.K. md. 132

11. Aylıktan Kesme Cezası veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanıyor mu? 657 s. D.M.K. md. 132

12. Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildiriliyor mu? 657 s. D.M.K. md. 132

13. Disiplin cezaları memurun siciline işleniyor mu? 657 s. D.M.K. md. 133

14. Memurlara verilmiş olan disiplin cezalarının belirli süreler sonunda memurlarca disiplin cezalarının sicillerinden silinmesi yönündeki talepleri Disiplin Amirlerince değerlendiriliyor mu? 657 s. D.M.K. md. 133

15. Disiplin cezaları kanunla affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalarından çıkarılmış mıdır? 5525 s. Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

16. Üst Disiplin Amirleri kendilerine yapılan itiraz başvurularını süresinde değerlendiriyorlar mı? 657 s. D.M.K. md. 135, 136

17. Disiplin Soruşturması dolayısıyla görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların aylıkları, bu süre içinde üçte iki oranında ödenmekte midir? 657 s. D.M.K. md. 141

18. Yapılan Disiplin Soruşturması sonucunda veya ihbar yoluyla 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlendiği öğrenilmişse durum yetkili mercie iletilmekte midir? 4483 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Md.4

19. Hasta Hakları Kurulları tarafından görüşülen dosyalardan, idari işlem yapılması amacıyla Başhekimliğe gönderilen dosyalar, 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre, ivedilikle işleme konularak sonuçlandırılmakta mıdır? 2005/2 Sayılı Genelge

20. Yapılan Disiplin Soruşturması sonucunda 3628 sayılı kanun kapsamına giren bir suç tespit edilmişse durumla ilgili olarak C.Başsavcılıklarına derhal ihbarda bulunulmakta mıdır? 3628 s Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu. Md.18

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar