try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Performansa Dayalı Ek Ödeme İşlemleri

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME İŞLEMLERİ
1. Döner Sermaye Ek Ödemelerinde kurumun o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari %50’si kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılmakta mıdır? Yönetmelik md.5/a

2. Kurumda görevli personele yapılan ek ödeme toplamı, kurumun o dönemdeki döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50’sini aşıyor mu? Yönetmelik md.5/b

3. Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri personele ek ödeme olarak dağıtılıyor mu? Yönetmelik md.5/c

4. Tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği hâlde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında idarî soruşturma yapılmakta mıdır? Yönetmelik md.5/ç

5. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp Disiplin Cezası verilenlerin ek ödemelerinden gerekli kesintiler yapılmakta mıdır? Yönetmelik md.5/ç

6. Girişimsel işlemlerin, bütçe uygulama talimatı/tebliği ilkelerine uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulmuş mu? Yönetmelik md.5/ç

7. İnceleme Heyeti’nin çalışmaları yönetmelik hükümlerine uygun mu? Yönetmelik md.5/ç

8. Amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kurumundan yapılan ek ödemede hastane hizmet puan ortalamasının esas alınmakta mıdır?, Yönetmelik md.5/f

9. Haftada bir gün izinli sayılan sendika yönetim kurulu üyelerine izinli sayıldığı günler için yapılan ek ödeme hesaplamasında hastane hizmet puanı ortalaması esas alınmakta mıdır? Yönetmelik md.5/f

10. Sözleşmeli personele yapılan ek ödeme yönetmelik esaslarına uygun mudur? Yönetmelik md.5/ı

11. Baştabip yardımcıları ve Hastane Müdür yardımcılarına yapılan ek ödeme yönetmelik esaslarına uygun olarak hesaplanmakta mıdır? Yönetmelik md.5/ü

12. Hastane Hizmet Puan Ortalaması Döner Sermaye Komisyonu’nun 2/3 oy çokluğu ile belirlenmekte midir? Yönetmelik md.5/z

13. Döner Sermaye Komisyonu yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulmuş mu? Yönetmelik md.6

14. Döner Sermaye Komisyonu’nun çalışma usul ve esasları yönetmelik hükümlerine uygun mu? Yönetmelik md.7

15. Döner sermaye ek ödeme zamanı hususunda yönetmelik hükümlerine uyuluyor mu? Yönetmelik md.21

16. Kurum performans ve kalite birimi oluşturulmuş mu? Yönerge md.8,
md..9-1

17. Kurum performans ve kalite birimi görevlerini yönerge çerçevesinde yürütüyor mu? Yönerge md.9-2

18. Kurum performans ve kalite birimi çalışmalarını kurum amirine raporluyor mu? Yönerge md.9-1

19. Kurumsal performans katsayısının kesinleştirilmesi işlemlerinde yönerge hükümlerine uyulmakta mıdır? Yönerge md.16, md.17

20. Yönerge kapsamındaki işlemlere dair kayıtların tutulmasında yönerge hükümlerine uyuluyor mu? Yönerge md.17

21. 4/B li personele yapılan Ek Ödemeden SSK Prim Kesintisi yapılmakta mıdır? Genelge 2006/63

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar