try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Laboratuar Hizmetleri

LABORATUAR HİZMELERİ
1. Hastane laboratuar hizmetleri poliklinik ve servis hasta popülasyonu ve sunulan hizmetlere yönelik gereksinimleri karşılayabilecek şekilde organize edilmiş mi? YTKİY
Md. 15
Genelge 2007/24
2. Hastanenin büyüklük ve fonksiyonuna göre hangi laboratuarlar oluşturulmuş?
Bakteriyoloji ,Biyokimya, Patoloji, Anatomi, Hormon, Nükleer tıp, Hematoloji, Radyoloji YTKİY
Md. 115
3. Hastanede kurulmuş olan laboratuarlar ilgili dal uzmanı sorumluluğunda çalıştırılıyor mu? YTKİY
Md. 115
4. Hastanede normal çalışma saatleri dışında acil laboratuar hizmeti verilmekte midir? Genelge 2007/24
5. Laboratuar üniteleri poliklinik ve hasta servislerine göre merkezi bir konumda bulunuyor mu? YTKİY
Md. 15
6. Poliklinik, servis vb. birimlerden gönderilen muayene materyallerinin istemlerinde ilgili poliklinik veya klinik tabiplerince İstek Formları kullanılıyor mu? YTKİY
Md. 15
7. Laboratuar malzeme ve eşyalarının devamlı sayım, kontrol ve bakımı yapılıyor mu? YTKİY Md.140
8. Tüm laboratuar cihazları, düzenli olarak kontrol edilip, bakım ve kalibrasyonları yapılarak kayıtları tutuluyor mu? Genelge 2007/24, YTKİY Md 106/A

9. Laboratuarlar için alınan kit malzemeleri laboratuarlar dışında ayrı bir depoda saklanarak belli periyodlar halinde (1 hafta-10 gün) istem belgesine istinaden laboratuarlara teslim ediliyor mu? Genelge 2002/24
10. Laboratuarlara çıkışı yapılan Kit malzemelerin sarf ve mevcutlarının izlenebileceği (fire oranları da izlenmeli) şekilde kayıtları tutuluyor mu? Genelge 2002/24
11. Hastane Baştabipliklerince, yapılan tetkik ve verilen malzemeler arasında uyum olup olmadığı belirli periyotlarla kontrol ediliyor mu? Genelge 2002/24
12. Laboratuar ile ilgili numunelerin hastalardan alınması, etiketlenerek tanımlanması, güvenli bir şekilde transferi, laboratuarda numunelerin saklanması ve test bittikten sonra imhası için belirlenmiş bir program bulunuyor mu?
Genelge 2007/24

13. Laboratuarda, yapılan her test için referans aralıkları veya “normal” sınırları belirlenmiş, laboratuar sorumlusunca onaylanmış mı? Genelge 2007/24

14. Laboratuar sonuçları, hastane tarafından tanımlanmış mı? Sonuçlar bu süre içerisinde veriliyor mu? Genelge 2007/24

15. Kurumda poliklinik sayılarının artması ile diğer birimlerde, hizmetlerde oluşacak yığılma var mı? Buna Yönelik Gerekli Tedbirler alınmış mı? 17/10/2007 tarihli ve 9379 sayılı Yönerge Madde 13
16. Laboratuar hizmetlerinin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde verilmesi yönünde uygulama var mı? YTKİY. Madde 12
GENELGE 2004/117

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar