try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Arşiv Hizmetleri

TIBBİ ARŞİV İŞLEMLERİ
1. Merkezi Tıbbi Arşiv oluşturulmuş mudur? Y.T.K.İ.Y. Md.32
“Yat. Ted. Kur. Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi”
2. Merkezi Tıbbi Arşivde kartoteks sistemi mevcut mu? Y.T.K.İ.Y. Md.32
3. Arşiv biriminin Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması için uygun şartların sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Md.4
Sağlık Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği Md.4
4. Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönerge hükümleri doğrultusunda organize edilmiş midir? Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi Md.5
5. Arşiv Memuru ve Sağlık istatistikçisi bulunmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 149, 157
6. Arşiv Memuru Sağlık İstatikçisine bağlı olarak çalışmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 157
7. Merkezi Tıbbi Arşiv bölümlere ayrılmış mıdır? Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi Md.7
8. Adlî vakalara ait işlemlere ilişkin yazışmaların yürütülmesi ve araştırmacıların talep ettiği araştırma ve inceleme dosyalarını çıkartmak üzere bir araştırma ve haberleşme bölümü kurulmuş mudur? Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi Md.7
9. Hasta dosyaları Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi’ne uygun olarak tanzim edilmekte midir? Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi Md.12
10. Servis Sekreterlikleri oluşturulup, yönerge hükümleri doğrultusunda çalıştırılmakta mıdır? Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi Md.14
11. Otomasyon Sistemi mevcutsa Poliklinik, acil, hasta kabul, hasta servisleri ve laboratuarlarda tutulması gerekli protokol defteri ve Yönergenin 12 inci maddesinde sayılan hasta dosyalarına konulacak belgeler bilgisayar ortamında düzenleniyor mu? Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Ek Md.1
12. Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların; saklanması, değiştirilmesi, dışarıdan yapılacak müdahalelerin veya silinmesinin önlenmesi amacıyla yönergede öngörülen tedbirler alınmış mıdır? Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Ek Md.1
13. Adli vaka kayıtlarına ve raporlarına ulaşabilirlik sınırlandırılmış mıdır? Y.T.K.T.K.A.H. Yönergesi (Ek Madde 1/e)
14. Adli vakalara ait tüm doküman ve hasta dosyaları en az 20 yıl süreyle muhafaza edilmekte midir? Y.T.K.T.K.A.H. Yönergesi (Madde 15)
15. Kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, Ayıklama ve İmha Komisyonu oluşturulmuş mudur? 3473 S. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Md.4
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Md.33-40
Sağlık Bakanlığı arşiv Yönetmeliği Md.33-40
16. Ayıklama ve İmha Komisyonu’nun çalışma esasları yönetmeliğe uygun mu? Bakınız (Madde 15)
17. Ayıklama ve imha işlemleri mevzuatı doğrultusunda yürütülmekte midir? Bakınız (Madde 15)

Yorumlar

iyi

cok tesekkurler ilginc

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar