try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Personel İşlemleri

1. Hastane Baştabipliğinin Bakanlık ile yaptığı yazışmaları (olağanüstü ve acil haller hariç) bağlı bulunduğu Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Valilik kanalıyla yapılmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Madde: 110
- 08.06.1998 gün ve 9234 S. Genelge
2. Resmi yazışmalarda ilgili yönetmelikteki esas ve usullerle uyulmakta mıdır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
3. Baştabip bazı yetkilerini bir program dahilinde yetki devri ilkesine uygun olarak Baştabip Yardımcılarına devretmiş midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 110-111
4. Kurum Tabibi görevlendirmesi yapılmış mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 110
5. Birden fazla başhekim yardımcısı varsa bunlardan biri adli vak’a işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması ile görevlendirilmiş midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 111
6. Bakanlıkça çıkarılan mevzuat ve genelgeler hastane yöneticilerince sürekli el altında olacak şekilde bulundurulmakta mıdır? 28.11.1996 gün ve 22193 sayılı genelge
7. Görev dağılımı, işbölümü ve Bakanlık veya Valilik genelgeleri ilgililere tebliğ edilmekte midir? Muhtelif
8. Kurumda görevli personel mal bildirim yükümlüğüne uygun davranmakta mıdır? Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
15.01.2002 tarih ve 4696 sayılı Genelge
9. Personel Özlük dosyalarının düzen ve muhafazasına önem verilmekte midir? 657 s. D.M.K. md. 111
10. Hizmet birimi itibariyle sertifikasyon gereken birimlerde sertifikalı personel çalıştırılmakta mıdır? Sertifikalı personel sayısının çok olduğu kurumlarda, ihtiyaç fazlası sertifikalı personel kadrosuna uygun başka bölümlerde görevlendirilmekte midir? Genelge 2006/131
11. Personele kullandırılan izinlerde kanun, tebliğ ve yönerge hükümlerine uyulmakta mıdır? 657 sayılı D.M.K.
Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi
Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/3
12. Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılmaları hususunda ilgili genelge hükümlerine uyulmakta mıdır? Genelge 2004/97
13. Personele yapılan özlük ve diğer ödemelerden mevzuatla düzenlenen kesintiler dışında (mutemetlik ücreti,vb. adlarla) kesinti yapmakta mıdır? 657 s. D.M.K.
14. Görüntü kirliliğine neden olabilecek şekilde hastane içerisinde kapı, pencere ve odalarda iç ve dış duvarlara asılı tanıtım ve bilgilendirme amaçlı firmalara ait broşür veya afişler bulunuyor mu? GENELGE 2006/113
15. Hastane personelini ilgilendiren ve hastane içerisinde duyurulması gereken afiş, ilan ve duyurular, personelin yoğun ve toplu bulunduğu yemekhane salonlarında oluşturulan panolarda ilan ediliyor mu? GENELGE 2006/113

16. Başhemşire (asil veya vekil) mevzuatta öngörülen nitelikleri sahip midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 129 6283 Hemşirelik Kanunu Md.9
17. Kadrolu Sosyal Hizmet Uzmanı var mı? Y.T.K.İ.Y. Md 35
18. Sosyal Servis kurulmuş mudur? Y.T.K.İ.Y. Md 35

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar