try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Hasta Hakları Uygulamaları

HASTA HAKLARI UYGULAMALARI
1. Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş mudur? H.H.U.Yönergesi (Madde 10, 11)

2. Hasta Hakları Kurulu haftada en az bir kere toplanmakta mıdır? H.H.U.Yönergesi (Madde 13/c)

3. Kurul çalışmalarının gizliliği ilkesine uyulmakta mıdır? H.H.U.Yönergesi (Madde 13/f)

4. Hasta Hakları Birimi oluşturulmuş mudur? H.H.U.Yönergesi (Madde 14 )

5. Hasta Hakları Birim sorumlusu belirlenmiş midir? H.H.U.Yönergesi (Madde 15 )

6. Hasta Hakları Kurul Başkanı ve Birim Sorumlusu Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş midir? 2005/2 Sayılı Genelge H.H.U. Yönergesi (madde 15)

7. Hasta Hakları Kurul Başkanı ve Birim Sorumlusu, hasta hakları konusunda hizmet içi eğitim almış mıdır? H.H.U.Yönergesi (Madde 15), 2005/2 Sayılı Genelge

8. Hasta Hakları Birimi tarafından kullanılacak yeterli bir fiziki mekan sağlanmış mıdır? H.H.U.Yönergesi (Madde 20)

9. Hasta Hakları Birimi, başvuru yapacak olanların kolayca ulaşabilecekleri bir yerde midir? 2005/2 Sayılı Genelge

10. Hasta Hakları Birimine ulaşmayı kolaylaştırıcı yön levhaları bulunmakta mıdır? 2005/2 Sayılı Genelge

11. Hasta ve hasta yakınlarının haklarının neler olduğunu gösterir bilgilendirme levhaları, hastanenin kolaylıkla görülebilecek alanlarına asılmış mıdır? 2007/24 Sayılı Genelge

12. Hasta Hakları Birimine tahsis edilmiş olan fiziki mekan, hasta mahremiyeti açısından, başka birim ve kişilerin kullanımına kapatılmış mıdır? 2005/2 Sayılı Genelge

13. Hasta Hakları Birimi tarafından kullanılacak yeterli demirbaş eşya, birime sağlanmış mıdır? H.H.U.Yönergesi (Madde 20)

14. Hasta Hakları Birimine ulaşan başvurular 15 gün içerisinde sonuçlandırılmakta mıdır? 2005/2 Sayılı Genelge,H.H.U.Yönergesi(madde 13/d)

15. Hasta Hakları Kurulları tarafından görüşülen dosyalardan, idari işlem yapılması amacıyla Başhekimliğe gönderilen dosyalar, 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre, ivedilikle işleme konularak sonuçlandırılmakta mıdır? 2005/2 Sayılı Genelge

16. Hasta haklarına ilişkin uygulamalar internet ortamında takip edilmekte midir? 2005/2 Sayılı Genelge

17. Hasta Hakları Birimine ulaşan başvurular aynı gün çözülememiş ise, bu başvurular internet ortamına girilmekte midir? 2005/2 Sayılı Genelge

18. Hasta Hakları Birimine yapılan başvurular ve başvurular üzerine varılan kararlar ile gerçekleştirilen işlemler düzenli olarak kayıt altına alınmakta mıdır? H.H.U.Yönergesi, 2005/2 Sayılı Genelge

19. Hasta Hakları Birimi tarafından, hastane personeline yönelik, peryodik hizmet içi eğitimler düzenlenmekte midir? 2005/2 Sayılı Genelge

20. Ameliyat, anestezi, kan ve kan ürünlerinin kullanımı gibi riskli tıbbi müdahaleler öncesinde, olası riskler konusunda, hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmekte midir? 2007/24 Sayılı Genelge

21. Tıbbi müdahaleler öncesinde, hasta ve/veya hasta yakınlarından belirlenen formatlara uygun olarak rıza alınmakta mıdır? 1219 Sayılı Kanun (Madde 70) H.H.Yönetmeliği (Madde 24), 2005/2 Sayılı Genelge, 2007/24 Sayılı Genelge

22. Hasta ve hasta yakınlarının, yazılı talebi neticesinde, hastanın tedavi sürecinin her hangi bir aşamasında, hayati tehlike oluşturmama koşuluyla, söz konusu tedavinin sonlandırılabileceği hususunda, sağlık personeli bilgilendirilmiş midir? 2007/24 Sayılı Genelge

23. İstatistikler 6 ayda bir Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmekte midir? H.H.U.Yönergesi, 2005/2 Sayılı Genelge

24. Hasta Hakları Birimi tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanılan başvurularda, başvuru sahibine zamanında bilgi verilmekte midir? H.H.U.Yönergesi (Madde16/r)

25. Hasta hakları biriminde görevli personelin, kendi istekleri dışında, başka bir birim, kurum, kuruluş ve ünitede görevlendirilemeyeceği ilkesine uyulmakta mıdır? 2005/2 Sayılı Genelge

26. Birim sorumluları, Birim sorumluları olduklarını gösterir yaka kartı taşımakta mıdır? 2005/2 Sayılı Genelge

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar