try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Nöbet ve Mesai Kuralları (Nöbet Hizmetleri)

HASTANE NÖBETLERİ VE MESAİ KURALLARI
nöbet hizmetleri
1. Personelin çalışma saatleri ve mesaiye riayetlerinin çalışma saatleri ve bitiminde olmak üzere iki defa devam cetveli imza ettirilmek suretiyle kontrol edilmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 110-E, 112, 113
2. Çalışan tüm personelin haftalık 45 saat çalışma süresine uygun çalışmakta mıdır?(özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etmekte olanlar hariç) 2004/124 sayılı Genelge, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Md. 2
3. Mesai saatlerine uymayan personel hakkında gerekli disiplin ve idari işlemler yapılmakta mıdır? 2004/124 sayılı Genelge
4. Öğle yemekleri 12.00-13.00 saatleri arasında hizmeti aksatmayacak şekilde münavebeli olarak verilmekte midir? 2004/124 sayılı Genelge
5. Kartlı Geçiş Sistemi uygulaması varsa; bu sistem, tüm personelin mesaiye riayeti yanında personelce yenilen yemek miktarının gerçekçi tespiti için aktif olarak kullanılıyor mu? Genelge 2005/29
6. Hastanede uzman hekimlerce tutulan normal nöbetin yanı sıra uzman durumu müsait olan branşlarda acilve/veya branş nöbeti tutuluyor mu? YTKİY Md. 42 2005/180 ve 2006/16 nolu genelgeler.
7. Nöbet hizmetlerin saat 08.00’den ertesi gün 08.00’i kapsayacak şekilde 24 saat esasına göre düzenlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 41 – a
8. Kurum nöbet cetvelleri her hizmet birimi ve meslek grubu için aylık olarak hazırlanmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 41 – f
9. Nöbet listeleri Baştabipçe onaylandıktan sonra birer örneği Baştabip odasına, nöbetçi tabip odalarına ve ayrıca hastanenin herkes tarafından görülebilecek uygun bir yerine asılıp, bir örneği de Sağlık Müdürlüğüne gönderilmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 41 – f
10. Nöbet Listeleri hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı düzenlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 41 – f
11. Her meslek grubu için sayfaları numaralı ve tasdikli ayrı bir nöbet defteri tutulmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 41 – g
12. Nöbet defterleri her gün Hastane Müdürü tarafından kontrol edilmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 41 – g
13. Kurumun türü, iş hacmi, personel mevcudu ve hizmet gereklerine uygun olarak Nöbet hizmetlerinin hangi şekilde yürütüleceği Baştabip tarafından belirlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 42
14. İcapçı (ev nöbeti) nöbeti ile yükümlü olan hekimler bu nöbetle ilgili görevlerini eksiksiz yapmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 42 – A
15. Kurumun diş tabibi mevcuduna uygun Diş Tabibi Nöbeti tutulmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 44
16. Kurumun Eczacı mevcuduna uygun “Eczacı Nöbeti” tutulmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 45
17. Uzmanlık eğitimi görenler nöbet hizmetine katılmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 46
18. Başhemşire Yardımcısı sayısı 4 veya daha fazla ise Başhemşirelik nöbeti tutulmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Madde 47
19. Doğum servisi bulunan kurumlarda mevcut sayıya göre hemşire ve ebe nöbetleri ayrı ayrı düzenlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Madde 48-B
20. Servis Sorumlu hemşireleri nöbete dahil edilmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Madde 48-B
21. Kurumun tıbbi teknisyen mevcuduna uygun olarak “Tıbbi Teknisyen nöbeti” düzenlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Md. 49
22. İş hacmi ve personel sayısına uygun olarak “Yardımcı Hizmetler sınıfı personel nöbeti düzenlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Madde 50
23. İdari personel sayısına uygun (Hastane Müdürü, Veznedar ve Sayman hariç) İdari Memur nöbeti düzenlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. değişik Madde 51
24. Başteknisyen dışında mevcut teknisyen sayısına uygun teknisyen nöbeti düzenlenmekte midir? Y.T.K.İ.Y. Madde 52
25. Nöbet esaslarının uygulanmasında ihlaller var mıdır? Y.T.K.İ.Y. Md. 41-C
26. Nöbet ücreti ödemelerinde 137 sayılı Devlet Memurları Genel Tebliği hükümlerine uyuluyor mu? 2007/16 S. Genelge
27. Nöbet izinleri biriktirilerek borç izin şeklinde toplu olarak kullandırılmakta mıdır? Y.T.K.İ.Y. Madde: 41 – e
28. Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personeli nöbet hizmetinden muaf tutulmakta mıdır? 2005/79 S. Genelge
29. Baştabip yardımcıları nöbet hizmetine dahil edilmekte midir? 2007/10 S. Genelge

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar