try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

SAGLIK BAKANLIGI RUHSAT VE SERTİFİKASYON FİYAT TARİFESİ YAYINLANDI

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü
Sayı : B.10.0.THG.0.74.00.04-935.03/ 4864 06.02.2009
Konu :Fiyat Tarifesi
BAKANLIK MAKAMINA
5217 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik yapılmasına Dair
Kanunun 6 ncı Maddesi ile 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6lave edilen Ek 2 inci
Madde uyarınca 2009 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü
ruhsatlandırma, ürün,üretim ve satıs izin belgesi ,mesul müdürlük belgesi ile permi ve
sertifika bedellerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak Genel Müdürlügümüz görev alanında yer
alan belgelere iliskin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 22.12.2008 tarih ve 21802
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 353 sıra No’lu Tebligde yer alan yeniden degerlendirme
oranında artırılarak Maliye Bakanlıgının görüsüne sunulmus olup, Maliye Bakanlıgınca da
söz konusu tarife degisikliginin uygulamaya konulması 26.01.2009 tarih ve
B.07.0.BMK.0.18.111-18-872 sayılı yazıları ile uygun görülmüstür.
Makamlarınızca uygun görüldügü takdirde ekli listede yer alan Fiyat Tarifesinin yürürlüge
konulması hususunu tensiplerinize arz ederim
Doç. Dr. İrfan SENCAN
Genel Müdür V.
Uygun görüsle arz ederim.
…./…./2009
Yrd. Doç. Dr. Hakkı YESİLYURT
Müstesar Yardımcısı
O L U R
…/…/2009
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müstesar

SAGLIK BAKANLIGI
TEDAVİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜGÜ FİYAT TARİFESİ
BELGE
2008
ÜCRET
(YTL)
2009
ÜCRET
(TL)
PİYASA GÖZETİM VE DENETİM SUBESİ
Serbest satıs sertifikası (Tıbbi Cihazlar, invitro,Tıbbi tanı cihazları,
Vücuda yerlestirile bilir aktif tıbbi cihazlar
322,00 361,00
Invitro Fertilizasyon ürünleri için kontrol belgesi(1-50 kalem arası 50
kalem üzeri herbir kalem için 5tl)
91,00 102,00
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ
Organ Nakli Merkez Ruhsatı 2.360,00 2.644,00
Doku Nakli Merkez Ruhsatı 2.360,00 2.644,00
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı 1.770,00 1.983,00
Göz Bankası Ruhsatı 1.180,00 1.322,00
Kordon Kanı Bankası Ruhsatı 2.360,00 2.644,00
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası 107,00 120,00
Organ Nakli Koordinatörü Yardımcısı Sertifikası 80,00 90,00
Organ ve Doku Nakli Egitici Sertifikası 107,00 120,00
DİYALİZ
Özel Diyaliz Merkezi Ruhsat Degisikligi 375,00 420,00
Özel Diyaliz Merkez Çalısma Ruhsatı 1.290,00 1.445,00
Özel Periton Diyaliz Merkezi Çalısma Ruhsatı 430,00 482,00
DİYALİZ EGİTİM SERTİFİKASI
Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası 240,00 269,00
Sorumlu Hekim 190,00 213,00
Hemsire 135,00 152,00
Hemsire (periton diyaliz) 135,00 152,00
AGIZ DİS SAGLIGI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI
HİZMETLER SUBESİ
Özel Dis Protez Laboratuar Açılıs Ruhsatı Belgesi 140,00 157,00
Ruhsatı Degistirme/Yenileme 91,00 102,00
ÖZEL HASTANE HİZMETLERİ
Özel Hastane Açılıs Ruhsat Bedeli 1.930,00 2.162,00
Özel Hastane Ön İzin Belgesi 640,00 717,00
Özel Hastane mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı yetki belgesi 590,00 661,00
Özel Hastane ruhsat yenileme bedeli 985,00 1.104,00
Özel Hastane brans ilavesi, brans iptali, yatak artırımı, yatak azaltılması,
adres degisikligi, hastane isim degisikligi, sahip degisikligi bedeli
350,00 392,00
Özel Hastane ek bina ilavesi 350,00 392,00
Faaliyet izin belgesi 350,00 392,00
TIBBI HİZMETLERİ SUBE MÜDÜRLÜGÜ
Madde Bagımlılıgı tedavi merkezi ön izin belgesi 535,00 600,00
Madde Bagımlılıgı tedavi merkezi açılıs ruhsatı 1.070,00 1.200,00
HEMSİRELİK HİZMETLERİ DAİRE BASKANLIGI
Yogun Bakım Hemsireligi Sertifikası 135,00 152,00
Acil Bakım Hemsireligi Sertifikası 135,00 152,00
Enfeksiyon Kontrol Hemsireligi Sertifikası 135,00 152,00
Temel Stoma Bakım Hemsireligi Sertifikası 135,00 152,00
Kemoterapi Hemsireligi Sertifikası 135,00 152,00
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Akademi Sertifikası - 152,00
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Okul Sertifikası - 152,00
1
DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
Ramazan KARABAL Dr. Hüseyin BÜYÜKKAYIKCI
Sube Müdürü V. Genel Müdür Yardımcısı
2
ÖZEL TESHİS VE TEDAVİ KURULUSLARI SUBESİ 2008
ÜCRETİ
(YTL)
2009
ÜCRETİ
(TL)
3153 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (radyoloji, nükleer tıp,
fiziktedavi ve radyoterapi)
65,00 73,00
992 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (biyokimya,
patoloji,mikrobiyoloji)
65,00 73,00
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi uygunluk belgesi 600,00 672,00
Tıp merkezi uygunluk belgesi 347,00 389,00
Özel dal merkezi uygunluk belgesi 232,00 260,00
Poliklinik uygunluk belgesi 174,00 195,00
Cerrahi müdahale birimi uygunluk belgesi 705,00 790,00
Eksimer laser cerrahisi uygulama birimi uygunluk belgesi 174,00 195,00
Agız dis saglıgı merkezi uygunluk belgesi 232,00 260,00
Agız dis saglıgı poliklinik uygunluk belgesi 174,00 195,00
Agız dis saglıgı müsterek muayenehane uygunluk belgesi 174,00 195,00
Agız dis saglıgı muayenehane uygunluk belgesi 116,00 130,00
Güzellik merkezi uygunluk belgesi uygunluk belgesi 174,00 195,00
Medikal estetik egitim merkezi uygunluk belgesi 296,00 332,00
Akapunktur merkezi uygunluk belgesi 174,00 195,00
Akapunktur ünitesi uygunluk belgesi 116,00 130,00
Akapunktur muayenehanesi uygunluk belgesi 116,00 130,00
Saglık kabini uygunluk belgesi 116,00 130,00
Psiko-teknik degerlendirme merkezi uygunluk belgesi 129,00 144,00
Evde bakım merkezi uygunluk belgesi 289,00 324,00
Evde bakım birimi uygunluk belgesi 174,00 195,00
Ecza dolabı uygunluk belgesi 65,00 73,00
Optisyenlik müessesesi ruhsatı 130,00 146,00
Optisyenlik müessesesi personel çalısma belgesi 66,00 74,00
Medikal estetik uygulama sertifikası 72,00 81,00
Personel çalısma belgesi (Cerrahi müdahale birimi, özel dal merkezi, tıp
merkezi,poliklinik, agız ve dis saglıgı merkezi, agız ve dis saglıgı poliklinigi, agız
dis saglıgı muayenehane, müsterek muayenehane, hiperbarik oksijen tedavi
merkezi, güzellik merkezi, güzellik salonu, psiko-teknik degerlendirme
merkezi,evde bakım hizmeti sunulan kuruluslar, saglık kabini)
65,00 73,00
Bütün özel saglık kurulusları mesul müdürlük belgesi 72,00 81,00
Ortez-protez yapım ve uygulama merkezi ve isitme cihazı satıs ve uygulama
merkezi açılıs izin belgesi
150,00
Ortez-protez yapım ve uygulama merkezi ve isitme cihazı satıs ve uygulama
merkezi sorumlu müdür belgesi
81,00
Bütün uygunluk belgesi degisikliklerinde ilk basvurudaki ücretin yarısı alınır
(brans eklenmesi, brans çıkarılması, mesul müdür degisikligi vs. nedenlerle)

Haber İsmail Demirci

EkBoyut
Fiyat_Tarifesi.pdf65.27 KB

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar