try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Mal Bildirimi Hakkında Genelge

Tarihi:15.01.2002 Sayısı:4696
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B100PER0730022 / 4696 15.01.2002
Konu : Mal Bildirimi
İLGİ:
a) 01.02.1995 tarih ve 02302 Sayılı Genelge.
b) 18.09.1995 tarih ve 123227 Sayılı Genelge.
c) 20.01.1997 tarih ve 5265 Sayılı Genelge.
d) 08.11.1999 tarih ve 124812 Sayılı Genelge.
e) 07.01.2000 tarih ve 3021 Sayılı Genelge.
DOSYA
Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3628 sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; taşınmaz mallan ile para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları ve borçları hakkında, mal bildirimi verilmesi Kanun gereği olup, Bu kanun ;
1-İlk defa bir göreve atananlarının, göreve atanmada gerekli belgelerle birlikte, Mal Bildirimi verilmedikçe göreve atama yapılamayacağı,( Bu hüküm kesindir.)
2-Görevine devam edenlerin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemelerinin gerektiği,
3-Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,
4-Görevin sona ermesi veya görev değişikliği halinde, görevinden ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
5-Hangi yasaya tabi olursa olsun ’Devlet memuru", "diğer kamu görevlileri" ve "sözleşmeli personel" ’in mal beyanında bulunacakları,
6-Kamu görevlisi kapsamında bulunan eşlerin her ikisinin de ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorunluluğu hükümlerini içermektedir.
Bu nedenle, atama ve yükselmeler ile her türlü özlük hakları Bakanlığımıza ait personelden alınacak mal bildiriminin (eksiksiz okunaklı doldurulması ve kapalı zarf içinde) belirtilen zamanlarda Bakanlığa gönderilmesini, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’na göre Vilayet memuru sayılan personelin özlük dosyalarında muhafaza edilmesini, merkezde ise; Personel Genel Müdürlüğüne intikalinin sağlanmasının gerektiği ilgi (a,b,c,d ve e) genelgemizle bildirilmiştir.
Ayrıca; Başbakanlığın 13.07.2000 tarih ve 2000/16 sayılıı genelgesi doğrultusunda;
Kamu görevlilerince Şubat 2000 ayının sonuna kadar verilmesi gereken mal bildirimlerinde yer alan bilgilerin, yönetmeliğin 18’inci maddesi uyarınca, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında karşılaştırılması gerekmektedir.
Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yapılan ve 15 Mayıs 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, Müsteşarlar kurumlarındaki her düzeydeki personelin mal bildirimlerine ilişkin olarak yönetmeliğin 18’inci maddesi uyarınca yapılacak inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamakla görevli ve sorumlu tutulmuştur. Kamu kurumları bilgisayarlarındaki bilgilerin derleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar, ilk aşamada mal bildirimlerinde yer alan bilgilerden taşıt ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgisayarlarındaki taşıt ve tapu bilgileri karşılaştırılması yapılacaktır.
Bu nedenle; yapılacak çalışmalar için öncelikle Sağlık Müdürlüğü bünyesinde en az üç kamu görevlisinden oluşan bir komisyon kurulması ve kurulan komisyonun işlevsel hale getirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Kurulan komisyonun 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’na göre Vilayet memuru sayılan personelin özlük dosyalarında muhafaza edilen Mal Bildirim Formlarının bilgisayar ortamına girilecek hale getirmeleri gerekmektedir. Bilgisayara girilen Mal Bildirim Formları gerekli görüldüğü hallerde komisyonca karşılaştıracaktır.
Karşılaştırma sonucunda bilgisayar ortamında belirlenecek "beyan-bilgi farklılıkları ayrıca bir liste haline getirilerek ilgili komisyonlarca imzalanacaktır. Tutanak ve varsa liste bir yazı ekinde komisyon tarafından Müsteşara teslim edilecek ve Müsteşarlar, varsa bu farklılıkların ilgili birimlerince incelenmesini sağlayacaktır. Bildiriminde fark görülen ilgili kamu görevlisinden de açıklama istenilerek yapılacak inceleme sonucuna göre durum gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilecektir.
Yönetmeliğin 18’inci maddesinin birinci fıkrasına göre yeni ve ek bildirimlerin Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimlerle (kamu görevlisinin önce mal bildirimlerinin dosyasında bulunması halinde ise halen çalıştığı kurumca önceki kurumuna verdikleri en son mal bildirimleri ilgili yerlerden istenilerek) karşılaştırması ve sonucuna göre işlem yapılması uygulamasına devam edilecektir.
Konunun hassasiyetle takibini ve tüm personele tebliğini önemle rica ederim.
Doç.Dr.Sefer AYCAN
Müsteşar
DAĞITIM:
A Planı

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar