try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Taşınır Mal Hesap Kodları

Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu III. Düzey Kodu IV. Düzey Kodu V. Düzey Kodu VI. Düzey Kodu
A- TÜKETİM MALZEMELERİ
150 İlk Madde ve Malzemeler
150 01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu
150 01 01 Yazı Araçları
150 01 01 01 Roller Kalemler
150 01 01 02 Kalem Takımları
150 01 01 03 Mürekkepli (Dolma) Kalemler
150 01 01 04 Tükenmez Kalemler
150 01 01 04 01 Cep Tipi Tükenmez Kalemler
150 01 01 04 01 01 Değiştirilebilir Refilli
150 01 01 04 01 02 Sabit Refilli
150 01 01 04 02 Masa Tipi Tükenmez Kalemler
150 01 01 04 02 01 Sabit Refilli
150 01 01 04 03 Altlıksız Tükenmez Kalemler
150 01 01 04 04 Diğer Tükenmez Kalemler
150 01 01 05 Mekanizmalı (Mekanik) Kalemler
150 01 01 06 Kurşun Kalemler
150 01 01 07 İşaretleme Kalemleri ve Fosforlu Kalemler
150 01 01 07 01 Cep Tipi İşaretleme Kalemi
150 01 01 07 01 01 Filtre Sistemli
150 01 01 07 01 02 Regülatör Sistemli (Sıvı Mürekkepli)
150 01 01 07 02 Büro Tipi İşaretleme Kalemi
150 01 01 07 02 01 Filtre Sistemli
150 01 01 08 Boya Kalemleri
150 01 01 08 01 Su Bazlı Boya Kalemleri
150 01 01 08 02 Çözücü Bazlı Boya Kalemleri
150 01 01 08 03 Yıkanınca Çıkan Boya Kalemleri
150 01 01 08 04 Güzel Yazı İçin Boya Kalemleri
150 01 01 08 05 Kumaşa Yazabilen Boya Kalemleri
150 01 01 08 06 Metale Yazabilen Boya Kalemleri
150 01 01 08 07 Balmumu Bazlı Mum Boyalar
150 01 01 08 08 Soya Yağı Bazlı Mum Boyalar
150 01 01 08 09 Özellikli Mum Boyalar
150 01 01 08 10 Suluboya Mum Boyalar
150 01 01 08 11 Kuru Pastel Boyalar
150 01 01 08 12 Tebeşir Pastel Boyalar
150 01 01 08 13 Yağlı Pastel Boyalar
150 01 01 09 Çizim Kalemleri
150 01 01 09 01 Sıkıştırılmış Karakalemler
150 01 01 09 02 Doldurulmuş Karakalemler
150 01 01 09 03 Grafit Kalemler
150 01 01 09 04 Balmumu Bazlı Renkli Çizim Kalemleri
150 01 01 10 Teknik Çizim Kalemleri
150 01 01 11 Asetat Kalemleri
150 01 01 11 01 Silinebilir Asetat Kalemleri
150 01 01 11 02 Silinemeyen Asetat Kalemleri
150 01 01 11 Asetat Kalemleri
150 01 01 11 01 Silinebilir Asetat Kalemleri
150 01 01 11 02 Silinemeyen Asetat Kalemleri
150 01 01 12 Kopyatif Kalemler
150 01 01 12 01 Siyah Kopya Kalemleri
150 01 01 12 02 Renkli Kopya Kalemleri
150 01 01 13 CD Kalemleri
150 01 01 14 Koli Kalemleri
150 01 01 15 Para Kontrol Kalemleri
150 01 01 16 Yazı Tahtası Kalemleri
150 01 01 17 Yazı Tebeşirleri
150 01 01 18 İşaretleme Kalemleri İç Yedekleri
150 01 01 19 Kurşun Kalem ve Tükenmez Kalem İç Yedekleri
150 01 01 20 Baskı ve Çizim Mürekkepleri
150 01 01 20 01 Dolmakalem Mürekkepleri
150 01 01 20 02 Istampa Mürekkepleri
150 01 01 20 03 Su Bazlı Poster Mürekkepleri
150 01 01 20 04 Su Bazlı Akrilik Mürekkepleri
150 01 01 20 05 Yağ Bazlı İpek Kağıt Mürekkepleri
150 01 01 20 06 Su Bazlı Dokuma Mürekkepleri
150 01 01 20 07 Yağ Bazlı Dokuma Mürekkepleri
150 01 01 20 08 Süblime Baskı Mürekkepleri
150 01 01 20 09 Yağ Bazlı Oyma veya Taş Baskı Mürekkepleri
150 01 01 20 10 Yağ Bazlı Tek Baskı Mürekkepleri
150 01 01 20 11 Su Bazlı Tek Baskı Mürekkepleri
150 01 01 20 12 Su Bazlı Çizim Mürekkepleri
150 01 01 20 13 Çözücü Bazlı Çizim Mürekkepleri
150 01 01 20 14 Güzel Yazı Çizim Mürekkepleri
150 01 01 20 15 İpek Kağıt Mürekkepleri
150 01 01 20 16 Taş Baskı Vernikleri
150 01 01 20 17 Divit ve Aksesuarları
150 01 01 20 99 Diğer Baskı ve Çizim Mürekkepleri
150 01 02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri
150 01 02 01 Yazı Şablonları
150 01 02 02 Güzel Yazı Setleri
150 01 02 03 Pergel Takımları
150 01 02 04 Gönye Takımları
150 01 02 05 Çizim Saptayıcıları
150 01 02 06 Çizim Örtüleri
150 01 02 07 Teknik Çizim Setleri
150 01 02 08 Kalem Tutacakları
150 01 02 09 Cetveller
150 01 02 10 Şerit Metreler
150 01 02 10 01 Cep Tipi Şerit Metreler
150 01 02 10 02 Arazi Tipi Şerit Metreler
150 01 03 Kağıt Ürünler
150 01 03 01 Baskı ve Yazı Kağıtları
150 01 03 01 01 Ham ve Hamur Kağıtlar
150 01 03 01 02 Baskı Kağıtları
150 01 03 01 03 Yazı Kağıtları
150 01 03 01 03 01 Fotokopi Kağıtları
150 01 03 01 03 01 01 Fotokopi Kağıtları A4
150 01 03 01 03 01 02 Fotokopi Kağıtları B4
150 01 03 01 03 01 03 Fotokopi Kağıtları A3
150 01 03 01 03 02 Yazışma Kağıtları
150 01 03 01 03 02 01 Yazışma Kağıdı A4
150 01 03 01 03 02 02 Yazışma Kağıdı A5
150 01 03 01 03 02 03 Diğer Yazışma Kağıtları
150 01 03 01 04 Basılı Kağıtlar
150 01 03 01 04 01 Basılı Defterler
150 01 03 01 04 01 01 Acil Servis Adli Rapor Zimmet Deft.
150 01 03 01 04 01 02 Acil Servis Demirbaş Teslim Defteri
150 01 03 01 04 01 03 Adli Rapor Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 04 Adres Teslim Tutanağı Ve Ücret Bilgi Defteri
150 01 03 01 04 01 05 Ambar Esas Defteri
150 01 03 01 04 01 06 Ameliyat Rapor Defteri
150 01 03 01 04 01 07 Ameliyathane Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 08 Amortisman Defteri
150 01 03 01 04 01 09 Anestezi Ameliyathane Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 10 Araç Görev Defteri
150 01 03 01 04 01 11 Araç Seyir Defteri
150 01 03 01 04 01 12 Araç, Ziyaretçi Ve Personel Takip Defteri
150 01 03 01 04 01 13 Bağış Kan Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 14 Bakteriyoloji Laboratuvar Defteri
150 01 03 01 04 01 15 Başhemşire Nöbet Defteri
150 01 03 01 04 01 16 Berber Ve Kuaför Hizmetleri Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 17 Bronkoskopi Protokol Defteri
150 01 03 01 04 01 18 Kan Defteri
150 01 03 01 04 01 19 Cruss-Match Defteri
150 01 03 01 04 01 20 Çamaşırhane Zimmet Defteri
150 01 03 01 04 01 21 Dahili Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 22 Dayanıklı Taşınırlar Defteri
150 01 03 01 04 01 23 Demirbaş Devir Teslim Defteri
150 01 03 01 04 01 24 Demirbaş Eşya Esas Defteri
150 01 03 01 04 01 25 Devir Teslim Rapor Defteri
150 01 03 01 04 01 26 Doğum Ünitesi Doğum Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 27 Doner Kan Grubu Defteri
150 01 03 01 04 01 28 Donör Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 29 Eczane Günlük Gelir Gider Defteri
150 01 03 01 04 01 30 Eczane Nöbet Defteri
150 01 03 01 04 01 31 Eczane Talep Defteri
150 01 03 01 04 01 32 Eczane Uyuşturucu Gelir Gider Defteri
150 01 03 01 04 01 33 Eczane Vizite Defteri
150 01 03 01 04 01 34 Ekg Defteri
150 01 03 01 04 01 35 Endoskopi Bulguları Defteri
150 01 03 01 04 01 36 Entübasyon Defteri
150 01 03 01 04 01 37 Esas Ambar Defteri
150 01 03 01 04 01 38 Evrak Zimmet Defteri
150 01 03 01 04 01 39 Film Sarf Defteri
150 01 03 01 04 01 40 Gelen Evrak Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 41 Giden Evrak Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 42 Girişimsel İşlem Defteri
150 01 03 01 04 01 43 Gizli Evrak Defteri
150 01 03 01 04 01 44 Görev Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 45 Günlük Araç Takip Formu Deft.
150 01 03 01 04 01 46 Günlük Kasa Defteri
150 01 03 01 04 01 47 Hasta Hakları Kurulu Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri
150 01 03 01 04 01 48 Hasta Kabul Defteri
150 01 03 01 04 01 49 Hasta Kan Grubu Defteri
150 01 03 01 04 01 50 Hasta Protokol Defteri
150 01 03 01 04 01 51 Hasta Sevk Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 52 Hasta Tedavi Defteri
150 01 03 01 04 01 53 Hastane Dışı Zimmet Defteri
150 01 03 01 04 01 54 Hastane Zimmet Defteri
150 01 03 01 04 01 55 Hematoloji Defteri
150 01 03 01 04 01 56 Hemşire Nöbet Teslim Defteri
150 01 03 01 04 01 57 İdrar Defteri
150 01 03 01 04 01 58 İhale Onay Defteri
150 01 03 01 04 01 59 İlaç Ve Eczane Gelir Gider Defteri
150 01 03 01 04 01 60 İlk Müdahale Nöbet Teslim Defterleri
150 01 03 01 04 01 61 İmha Edilen Kan Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 62 İstem Listesi Defteri
150 01 03 01 04 01 63 İthalat Defteri
150 01 03 01 04 01 64 Kan Bağış Defteri
150 01 03 01 04 01 65 Kan Dağıtım Defteri
150 01 03 01 04 01 66 Kan Grubu Çıkış Defteri
150 01 03 01 04 01 67 Kan İstem Formları Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 68 Kan Konfonent Defteri
150 01 03 01 04 01 69 Kan Nakil Ve Haz.Merk Kan Alm.Ve Sarf Def.
150 01 03 01 04 01 70 Kan Ürünü Çıkış Defteri
150 01 03 01 04 01 71 Karar Defteri
150 01 03 01 04 01 72 Karbonlu İstem Çıkış Defteri
150 01 03 01 04 01 73 Kırmızı Reçeteye Tabi Uyuşturucu İlaç Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 74 Kızılay Defteri
150 01 03 01 04 01 75 Koagülasyon Tetkik Defteri
150 01 03 01 04 01 76 Komisyon Karar Defteri
150 01 03 01 04 01 77 Konsey Kayıt Ve Karar Defteri
150 01 03 01 04 01 78 Kütüphane Defteri
150 01 03 01 04 01 79 Laboratuvar Defteri
150 01 03 01 04 01 80 Masraf Defteri
150 01 03 01 04 01 81 Muayene Defteri
150 01 03 01 04 01 82 Müze Defteri
150 01 03 01 04 01 83 Narkotik Defteri
150 01 03 01 04 01 84 Nöbet Defteri (Numaralı)
150 01 03 01 04 01 85 Nöbet Takip Defteri
150 01 03 01 04 01 86 Nöbet Teslim Defteri
150 01 03 01 04 01 87 Nöbetçi Memur Defteri
150 01 03 01 04 01 88 Nöbetçi Şef Defteri
150 01 03 01 04 01 89 Okul Defteri
150 01 03 01 04 01 90 Ölüm Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 91 Patoloji Protokol Defteri
150 01 03 01 04 01 92 Polis Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 93 Posta Taahhütlü Zimmet Defteri
150 01 03 01 04 01 94 Posta Zimmet Defteri
150 01 03 01 04 01 95 Ppd Protokol Defteri
150 01 03 01 04 01 96 Protokol Defteri
150 01 03 01 04 01 97 Rapor Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 01 98 Taburcu Defteri
150 01 03 01 04 01 99 Diğer Defterler
150 01 03 01 04 02 Basılı Kayıt Defterleri
150 01 03 01 04 02 01 Röntgen Hasta Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 02 02 Röntgen İstatistik Defteri
150 01 03 01 04 02 03 Röntgen Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 02 04 Sağlık Kurulu Giden Hasta Defteri
150 01 03 01 04 02 05 Sağlık Kurulu Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 02 06 Satın Alınan Kan Kayıt Deft.Çıkışı
150 01 03 01 04 02 07 Sayman Mutemet Defteri
150 01 03 01 04 02 08 Sayman Mutemeti Kasa Defteri
150 01 03 01 04 02 09 Seroloji Tetkik Defteri
150 01 03 01 04 02 10 Servis Günlük Gelir Gider Defteri
150 01 03 01 04 02 11 Servis Nöbet Defteri
150 01 03 01 04 02 12 Servis Protokol Defteri
150 01 03 01 04 02 13 Servis Ve Yoğun Bakım Kayıt Defterleri
150 01 03 01 04 02 14 Sterilizosyon Ünitesi Kayıt Defteri
150 01 03 01 04 02 15 Stok Hareketleri Defteri
150 01 03 01 04 02 16 Taşra Cetveli Defteri
150 01 03 01 04 02 17 Tedavi Defteri
150 01 03 01 04 02 18 Tetkik Defteri
150 01 03 01 04 02 19 Tıbbi Malzeme İstem Defteri
150 01 03 01 04 02 20 Tüberküloz Tetkik Defteri
150 01 03 01 04 02 21 Tüketim Malzemeleri Defteri
150 01 03 01 04 02 22 Uyuşturucu Mad.Mahsus Reçete Def.Dip.Koç.
150 01 03 01 04 02 23 Uyuşturucu Maddelere Mahsus Dipkoçanlı Reçete Defteri
150 01 03 01 04 02 24 Uyuşturucu Maddelerin Sarfiyat Defteri
150 01 03 01 04 02 25 Uyuşturucu Sarf Defteri
150 01 03 01 04 02 26 Yevmiye Defteri
150 01 03 01 04 02 27 Yoğun Bakım Demirbaş Devir Teslim Deft.
150 01 03 01 04 02 28 Zimmet Defteri
150 01 03 01 04 02 29 Ziyaretçi Takip Defteri
150 01 03 01 04 02 30 Diğer Defterler
150 01 03 01 04 03 Basılı Evraklar

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar