try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Akdeniz Sağlık
Akdeniz Sağlık Rehberi

Taşınır Mal Hesap Kodları

150 01 03 01 04 03 01 Adli Vaka Konsültasyonu
150 01 03 01 04 03 02 Ambar Stok Çıkış Fişi
150 01 03 01 04 03 03 Ameliyat Maliyet Fişi
150 01 03 01 04 03 04 Ameliyat Programı (Cerrahi Servisleri)
150 01 03 01 04 03 05 Ameliyathane Operasyon Listesi
150 01 03 01 04 03 06 Anesteziyoloji Ve Remisyon Kliniği Tıbbi Sarf Malzemesi
150 01 03 01 04 03 07 Anne Sütü Kullanımına İlişkin Politikası
150 01 03 01 04 03 08 Anneye Verilmesi Gereken Temel Mesajlar
150 01 03 01 04 03 09 Araç Görev Emri
150 01 03 01 04 03 10 Arşiv Kutuları
150 01 03 01 04 03 11 B Klinik Laboratuvar Bul.
150 01 03 01 04 03 12 Bağlı Klasörler
150 01 03 01 04 03 13 Bebek Kol Etiketi (Kız Erkek)
150 01 03 01 04 03 14 Bilgilendirilm,Ş Yoğun Bakım Tedavi İzin Blg.
150 01 03 01 04 03 15 Bilgilendirilmiş Genel Anestezi İzin Belgesi
150 01 03 01 04 03 16 Bilgilendirilmiş Spinal Ve Epidural Anezt.İzn Blg
150 01 03 01 04 03 17 Bistol Karotonlar
150 01 03 01 04 03 18 Bkm Onarım İçn Hst.Dşna Çıkarak Mal Ve Mal.Fiş
150 01 03 01 04 03 19 Borç Senedi
150 01 03 01 04 03 20 Depo İstem Belgesi
150 01 03 01 04 03 21 Diyabet İzlem Karnesi
150 01 03 01 04 03 22 Diyet Kitabı 20 Gram Proteinli Tuzsuz Potasyum Ve Fosfordan Kısıtlı
150 01 03 01 04 03 23 Diyet Kitabı 30 Gram Proteinli Tuzsuz Protein Ve Fosfordan Kısıtlı
150 01 03 01 04 03 24 Diyet Kitabı 40 Gram Proteinli Tuzsuz Potasyum Ve Fosfordan Kısıtlı
150 01 03 01 04 03 25 Doğum Ünitesinde Kullanılan Sarf Malz.Ve İlaç Listesi
150 01 03 01 04 03 26 Eczane İstek Belgesi A153
150 01 03 01 04 03 27 Emeklilik Belgesi
150 01 03 01 04 03 28 Etiketler
150 01 03 01 04 03 29 Fatura
150 01 03 01 04 03 30 Fatura Baskısı 4 Nüsha
150 01 03 01 04 03 31 Fihrist Büyük Boy
150 01 03 01 04 03 32 Graft Zarf
150 01 03 01 04 03 33 Günlük Vukuat Ve Yemek Dağıtma Cetveli
150 01 03 01 04 03 34 Haftalık Çalışma Listesi
150 01 03 01 04 03 35 Hasta Arşiv Zarfı
150 01 03 01 04 03 36 Hasta Arşiv Zarfının İçine Girecek Zarf
150 01 03 01 04 03 37 Hasta Hakları Afişi
150 01 03 01 04 03 38 Hasta Hakları Başvuru Sonucu (Personel İçin Dahil)
150 01 03 01 04 03 39 Hasta Mevcudu Yemek Cinsi Ve Miktarını Gösteren Evrak
150 01 03 01 04 03 40 Hasta Rehber Broşürü
150 01 03 01 04 03 41 Hasta Senedi
150 01 03 01 04 03 42 Hasta Sorumlulukları Afişi
150 01 03 01 04 03 43 Hasta Tabelası
150 01 03 01 04 03 44 Hasta Takip Çizelgesi
150 01 03 01 04 03 45 Hastanın Muayene İsteği
150 01 03 01 04 03 46 Hemşire Çalışma Listesi
150 01 03 01 04 03 47 Hizmet Belgesi
150 01 03 01 04 03 48 İhtiyaç Pusulası
150 01 03 01 04 03 49 İlaç Aylık Sarfiyat Cetveli
150 01 03 01 04 03 50 İmza Çizelgesi
150 01 03 01 04 03 51 İmza Föyü
150 01 03 01 04 03 52 İmza Kartonları
150 01 03 01 04 03 53 İstek Fişi
150 01 03 01 04 03 54 Kalibrasyon Sertifikası
150 01 03 01 04 03 55 Kan Şekeri Takip Çizelgesi
150 01 03 01 04 03 56 Karbonlu Teleks Bobinler
150 01 03 01 04 03 57 Kese (Torba) Zarflar
150 01 03 01 04 03 58 Kısa Süreli İzin Görev Belgesi
150 01 03 01 04 03 59 Klinik Sonrası Poliklinik Muayeneleri
150 01 03 01 04 03 60 Mekanizmalı Klasörler
150 01 03 01 04 03 61 Normal Zarflar
150 01 03 01 04 03 62 Otokopili Defter Mutemetlikler Tahsilatlar Ödemeler
150 01 03 01 04 03 63 Otokopili Teleks Bobinler
150 01 03 01 04 03 64 Parenetol Tarama Testi
150 01 03 01 04 03 65 Pencereli Diplomat Zarfı Baskı
150 01 03 01 04 03 66 Plastik Cilt Kapakları
150 01 03 01 04 03 67 Radyoloji Film Zarfı
150 01 03 01 04 03 68 Rasyon
150 01 03 01 04 03 69 Refakatçı Onay Belgesi
150 01 03 01 04 03 70 Sayman Mutemet Alındısı
150 01 03 01 04 03 71 Sayman Mutemeti Kasa Gelir Çizelgesi
150 01 03 01 04 03 72 Sekreter Notlukları
150 01 03 01 04 03 73 Seminer Ve Konferans İçin Broşür-Davetiye Basımı (Amerikan Bristal Mat Kuşe)
150 01 03 01 04 03 74 Servis Uygulamaları
150 01 03 01 04 03 75 Taşınır İstek Belgesi
150 01 03 01 04 03 76 Tebligat Zarfları
150 01 03 01 04 03 77 Tek Nusha Teleks Bobinler
150 01 03 01 04 03 78 Teknik Bakım - Onarım Çizelgesi
150 01 03 01 04 03 79 Temizlik Kontrol Çizelgesi
150 01 03 01 04 03 80 Terkin Kayıt Evrakları
150 01 03 01 04 03 81 Tıbbi Mudahalelerde Hasta Bilgilendirme Ve Rızasının Alınması
150 01 03 01 04 03 82 Tomografi Film Zarfı
150 01 03 01 04 03 83 Vergi İade Zarfları
150 01 03 01 04 03 84 Vizite Tabelası
150 01 03 01 04 03 85 Yangın Talimatı
150 01 03 01 04 03 86 Yatan Hasta Ve Refekatçı Çizelgesi
150 01 03 01 04 03 87 Yazarkasa - Hesap Makinesi Bobinleri
150 01 03 01 04 03 88 Diğer Basılı Evraklar
150 01 03 01 04 04 Basılı Formlar
150 01 03 01 04 04 01 Acil Çantası İlaç Kontrol Formu
150 01 03 01 04 04 02 Acil Giriş Konsültasyon Ve Tetkik Formu
150 01 03 01 04 04 03 Acil Kan İşlem Formu
150 01 03 01 04 04 04 Acil Servis Çocuk Hasta Takip Formu
150 01 03 01 04 04 05 Acil Servis Hasta Muayene Formu
150 01 03 01 04 04 06 Acil Servis Hemşire Gözlem Formu
150 01 03 01 04 04 07 Ameliyat İzin Formu
150 01 03 01 04 04 08 Ameliyathane Sarf Malzeme Formu
150 01 03 01 04 04 09 Anemnez Ve Fizik Muayene Formu
150 01 03 01 04 04 10 Anestezi Değerlendirme Formu
150 01 03 01 04 04 11 Anestezi İzlem Formu
150 01 03 01 04 04 12 Anestezi Öncesi Değerlendirme Formu
150 01 03 01 04 04 13 Anestezi Sarf Formu
150 01 03 01 04 04 14 Anestezi Tahakkuk Formu
150 01 03 01 04 04 15 Arıza Bildirim Formu
150 01 03 01 04 04 16 A-T.2 Otomatik İmparteks Sonuç Formu
150 01 03 01 04 04 17 Ateş Ve Nabız Takip Formu
150 01 03 01 04 04 18 Bilgi İstek Formu
150 01 03 01 04 04 19 Bilgilendirilmiş Onay Formu
150 01 03 01 04 04 20 Biyokimya Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 04 21 Bulgu Formu
150 01 03 01 04 04 22 Cerrahi Alan İnfeksiyonu Takip Formu
150 01 03 01 04 04 23 Cerrahi Girişim Takip Formu
150 01 03 01 04 04 24 Cerrahi Servisler Ameliyat Formu
150 01 03 01 04 04 25 Cerrahi Sütür Talep Formu
150 01 03 01 04 04 26 Derlenme Ünitesi Kabul Formu
150 01 03 01 04 04 27 Direkt Ve İlaçlı Grafi İstem Formu
150 01 03 01 04 04 28 Diş Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 04 29 Diyabet Gözlem Formu
150 01 03 01 04 04 30 Doğum Eylemi Gözlem Formu
150 01 03 01 04 04 31 Doğum Notu Formu
150 01 03 01 04 04 32 Doktor İzlem Formu
150 01 03 01 04 04 33 Dosya İstek Formu
150 01 03 01 04 04 34 Eczane Malzeme Talep Formu
150 01 03 01 04 04 35 Eliza Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 04 36 Fatura (Sürekli Form)
150 01 03 01 04 04 37 Fizik Tedavi Formu
150 01 03 01 04 04 38 Genel Uygulama Formu
150 01 03 01 04 04 39 Göz Kliniği Malzeme Formu
150 01 03 01 04 04 40 Gün Sonu Temizlik Formları
150 01 03 01 04 04 41 Hasta Aydınlatılmış Onay Formu
150 01 03 01 04 04 42 Hasta Bilgilendirme Formu
150 01 03 01 04 04 43 Hasta Dosyasında Bulunan Belgeler Formu
150 01 03 01 04 04 44 Hasta Hakları Başvuru Formu
150 01 03 01 04 04 45 Hasta Hakları Birimi Bilgi İstem Formu
150 01 03 01 04 04 46 Hasta Hakları Kurulu Kararları Formu
150 01 03 01 04 04 47 Hasta Hakları Kurulu Öneri Formu
150 01 03 01 04 04 48 Hasta İzin Formu
150 01 03 01 04 04 49 Hasta Kişisel Bilgi Formu
150 01 03 01 04 04 50 Hasta Laboratuvar Takip Formu
150 01 03 01 04 04 51 Hasta Randevu Formu
150 01 03 01 04 04 52 Hasta Tahlil Ve Tetkik Yönlendirma Formu
150 01 03 01 04 04 53 Hasta Ve Ailesi Formu
150 01 03 01 04 04 54 Hasta Yatış Formu
150 01 03 01 04 04 55 Hastanın Muayene Formu
150 01 03 01 04 04 56 Hemogram Kayıt Formu(A4 Pembe Tek Yüz)
150 01 03 01 04 04 57 Hemotoloji Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 04 58 Hemşire Anemnez Formu
150 01 03 01 04 04 59 Hemşire Gözlem Formu
150 01 03 01 04 04 60 Hemşire Müşahedesi Formu
150 01 03 01 04 04 61 Hormon Lab.İstek Formu
150 01 03 01 04 04 62 İdrar Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 04 63 İş Görememezlik Belgesi(Form1-Form2)
150 01 03 01 04 04 64 İş Takip Formu
150 01 03 01 04 04 65 Jinekoloji Ameliyat Tahakkuk Formu
150 01 03 01 04 04 66 Kan İstem Formu
150 01 03 01 04 04 67 Kan Merkezi Bilgilendirme Formu
150 01 03 01 04 04 68 Kan Merkezi Donör Formu
150 01 03 01 04 04 69 Kan Merkezi İstem Formu
150 01 03 01 04 04 70 Kan Ve Kan Bileşenleri İstem Formu
150 01 03 01 04 04 71 Kangazı Kayıt Formu
150 01 03 01 04 04 72 Kardiyoloji Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 04 73 Kasıtlı Antibiyotiklerin Kullanımı İçin Konsültasyon Ve Onay Formu
150 01 03 01 04 04 74 Kliniği Laboratuvar Bulgu Formu
150 01 03 01 04 04 75 Klinik Servis Uygalama Formları
150 01 03 01 04 04 76 Klinik Sorumlu Hemşire Formu
150 01 03 01 04 04 77 Konsültasyon Formu
150 01 03 01 04 04 78 Kornea Ön S.Takip Formu
150 01 03 01 04 04 79 Kültür Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 04 80 Laboratuar Bulguları İzlem Formu
150 01 03 01 04 04 81 Laboratuvar İstek Formları
150 01 03 01 04 04 82 Loboratuvar Bilgi Formu
150 01 03 01 04 04 83 Mikrobiyoloji Formu
150 01 03 01 04 04 84 Mikrobiyoloji Labt.Eliza İstem Formu
150 01 03 01 04 04 85 Muayene Ve Müdehale Formu
150 01 03 01 04 04 86 Narkotik İlaç İstem Ve Kayıt Formu
150 01 03 01 04 04 87 Nörolojik Muayene Formu
150 01 03 01 04 04 88 Obstetrik Kabul Formu
150 01 03 01 04 04 89 Odyoloji Formu
150 01 03 01 04 04 90 Ölüm Formu
150 01 03 01 04 04 91 Patoloji İstem Formu
150 01 03 01 04 04 92 Postoperatif Analjezi Takip Formu
150 01 03 01 04 04 93 Potoloji Sıroloji İstem Formu
150 01 03 01 04 04 94 Radyoloji Bölümü Usg Renkli Doopler İstem Formu
150 01 03 01 04 04 95 Radyoloji Kliniği İstem Formu
150 01 03 01 04 04 96 Refakat İstek Formu
150 01 03 01 04 04 97 Rekürren Aftöz Stomatitli Hastalarda Tanı Ve Takip Formu
150 01 03 01 04 04 98 Renkli Doppler Ultrasonografi İstek Formu
150 01 03 01 04 04 99 Diğer Basılı Formlar
150 01 03 01 04 05 Basılı Raporlar
150 01 03 01 04 05 01 Ameliyat Raporu
150 01 03 01 04 05 02 Çamaşırhane Teslim Raporu
150 01 03 01 04 05 03 Doğum Raporu
150 01 03 01 04 05 04 Durum Bildirir Raporu
150 01 03 01 04 05 05 Genel Adli Muayene Raporu (Kadın,Erkek, Çocuk)
150 01 03 01 04 05 06 Heyet Raporu
150 01 03 01 04 05 07 İdrar Tahlili Rapor Kağıdı
150 01 03 01 04 05 08 Klinik Anamnez Ve Fizik Muayene Raporu
150 01 03 01 04 05 09 Klinik Kan Tranfüzyon Raporu
150 01 03 01 04 05 10 Malzeme Kullanım Raporu
150 01 03 01 04 05 11 Otokopili Adli Rapor Formu
150 01 03 01 04 05 12 Personel İzin Ve Rapor Kartı
150 01 03 01 04 05 13 Rapor Kağıdı
150 01 03 01 04 05 14 Sağlık Kurulu Rapor İstem Formu
150 01 03 01 04 05 15 Sağlık Kurulu Raporu
150 01 03 01 04 05 16 Diğer Raporlar
150 01 03 01 04 06 Basılı Reçeteler Ve Sağlık Karneleri
150 01 03 01 04 06 01 Gözlük Reçetesi
150 01 03 01 04 06 02 Reçete
150 01 03 01 04 06 03 Reçete (Ücretli Hastalar İçin)
150 01 03 01 04 06 04 Reçete (Yatan Hastalar İçin)
150 01 03 01 04 06 05 Reçete Otokopili Yatan Hasta İçin
150 01 03 01 04 06 06 Reçete(Otokopili 2 Nüsha)
150 01 03 01 04 06 07 Sağlık Karnesi
150 01 03 01 04 06 08 Sağlık Karnesi Reçeteli Aile Fertleri İçin
150 01 03 01 04 06 09 Sağlık Karnesi Reçeteli Çalışan Personel İçin
150 01 03 01 04 06 10 Ssk Reçetesi
150 01 03 01 04 06 11 Yatan Hasta Reçetesi
150 01 03 01 04 06 12 Diğer Reçeteler Ve Sağlık Karneleri
150 01 03 01 04 07 Basılı Kartlar
150 01 03 01 04 07 01 Araç Giriş Kartı
150 01 03 01 04 07 02 Aşı Kartı
150 01 03 01 04 07 03 Boş Diyet Kartı
150 01 03 01 04 07 04 Depo Stok Kartı
150 01 03 01 04 07 05 Diyabet Kimlik Kartı
150 01 03 01 04 07 06 Diyet Kartı(4 Gram Proteinli Tuzsuz)
150 01 03 01 04 07 07 Diyet Kartı(A2 Kalorili)
150 01 03 01 04 07 08 Doğum Kartı
150 01 03 01 04 07 09 Dosya Kartı
150 01 03 01 04 07 10 Elektrokardiyogram Kartı
150 01 03 01 04 07 11 Göz Plk. İzleme Kartı
150 01 03 01 04 07 12 Göz Pol. Hasta Tanıtım - Randevu Kartı
150 01 03 01 04 07 13 Hasta Acil Gözlem Kartı
150 01 03 01 04 07 14 Hasta Ölüm Kartı
150 01 03 01 04 07 15 Hasta Tedavi Kartı
150 01 03 01 04 07 16 Hastalık Kodlama Kartı
150 01 03 01 04 07 17 İlaç Kartı
150 01 03 01 04 07 18 İndeks Kartları
150 01 03 01 04 07 19 Kalorili Diyet Kartı
150 01 03 01 04 07 20 Kan Grubu Kartı
150 01 03 01 04 07 21 Kbb Hasta Takip Kartı
150 01 03 01 04 07 22 Müracaat Kartı
150 01 03 01 04 07 23 Poliklinik İzleme Kartı
150 01 03 01 04 07 24 Randevu Şaşılık Kartı
150 01 03 01 04 07 25 Refakatçı Kartı
150 01 03 01 04 07 26 Sulu Gıda Diyet Kartı
150 01 03 01 04 07 27 Yatış Kartı
150 01 03 01 04 07 28 Ziyaretçi Giriş Kartı
150 01 03 01 04 07 29 Diğer Kartlar
150 01 03 01 04 08 Basılı Dosyalar
150 01 03 01 04 08 01 Adli Vaka Dosyası
150 01 03 01 04 08 02 Arşiv Dosyası
150 01 03 01 04 08 04 Dosya Sunum Üniteleri
150 01 03 01 04 08 05 Dosya Ve Klasörler
150 01 03 01 04 08 06 Eski Dosya İstek Fişi
150 01 03 01 04 08 07 Hasta Anamnez Muayene Takip Ve Tedavi Dosyası
150 01 03 01 04 08 08 Hasta Başvuruları Dosyası
150 01 03 01 04 08 09 Hasta Dosyası
150 01 03 01 04 08 14 Özlük Dosyası
150 01 03 01 04 08 18 Sunum Dosyaları
150 01 03 01 04 08 19 Diğer Dosyalar
150 01 03 01 04 09 Diğer Basılı Kağıtlar
150 01 03 01 04 09 01 Ameliyat Kağıdı
150 01 03 01 04 09 02 Çizim Kağıtları
150 01 03 01 04 09 03 Ekg Kağıdı
150 01 03 01 04 09 04 Epikriz Formu Ve Kağıdı
150 01 03 01 04 09 05 Göz Kliniği Lokal Operasyon Kağıdı
150 01 03 01 04 09 06 Günlük Gözlem Kağıdı
150 01 03 01 04 09 07 Hasta Diş Muayene İstek Kağıdı
150 01 03 01 04 09 08 Hasta Giriş Kağıdı
150 01 03 01 04 09 09 Hasta Kabul Kağıdı
150 01 03 01 04 09 10 Hasta Muayene İstek Kağıdı
150 01 03 01 04 09 11 Hasta Yatırma Kağıdı
150 01 03 01 04 09 12 Hastane Giriş Kağıdı
150 01 03 01 04 09 13 İlk Müracat Tıbbi Müşhade Ve Muayene Kağıdı
150 01 03 01 04 09 14 İmitasyon Sülfit Ambalaj Kağıtları
150 01 03 01 04 09 15 İş Başı Kağıdı
150 01 03 01 04 09 16 İzin Kağıdı
150 01 03 01 04 09 17 Kan Karşılaştırma (Kross - Match) Kağıdı
150 01 03 01 04 09 18 Karton Ve Ambalaj Kağıtları
150 01 03 01 04 09 19 Müşahade Kağıdı
150 01 03 01 04 09 20 Personel Diş Sevk Kağıdı
150 01 03 01 04 09 21 Personel Hasta Sevk Kağıdı(Diş İçin)
150 01 03 01 04 09 22 Preop Hasta Kağıdı
150 01 03 01 04 09 23 Sağlık Kurulu Muayene Kağıdı
150 01 03 01 04 09 24 Tahlil Kağıdı
150 01 03 01 04 09 25 Tetkik Kağıtları
150 01 03 01 04 09 26 Tıbbi Müşahade Ve Muayene Kağıdı
150 01 03 01 04 09 27 Ultrason Kağıdı
150 01 03 01 04 09 28 Röntgen Formu
150 01 03 01 04 09 29 Sağlam Çocuk İzleme Formu
150 01 03 01 04 09 30 Sarf Malzemesi Tahakkuk Formu
150 01 03 01 04 09 31 Serolojik Tetkik İstek Formu
150 01 03 01 04 09 32 Servis Malzeme Talep Formu
150 01 03 01 04 09 33 Sevk Formu(Personel Dahil)
150 01 03 01 04 09 34 Sıvı İzlem Çizelgesi + Açt Formu
150 01 03 01 04 09 35 Sitoloji Ve Patolojik Tetkik İstem Form
150 01 03 01 04 09 36 Solunum Foksiyon Formu
150 01 03 01 04 09 37 Ssk İşbaşı Formu
150 01 03 01 04 09 38 Tetkik Sonuç Formu
150 01 03 01 04 09 39 Tıbbi Cihazlar Bakım Ve Onarım İstek Formu
150 01 03 01 04 09 40 Tomografi Mr Vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu
150 01 03 01 04 09 41 Trnasfüzyon Takip Formu
150 01 03 01 04 09 42 Ultrason İstek Formu
150 01 03 01 04 09 43 Ultrason Sevk Formu
150 01 03 01 04 09 44 Yatan Hasta Malzeme İstem Formu
150 01 03 01 04 09 45 Yoğun Bakım İzleme Formu
150 01 03 01 04 09 46 Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Takip Formu
150 01 03 01 04 09 47 Diğer Kağıtlar
150 01 03 01 05 Baskısız Bilgisayar Formları
150 01 03 01 05 01 11 İnchx24 Cm. Tek Nüsha
150 01 03 01 05 02 11 İnchx24 Cm. Üç Nüsha Ara Karbonlu
150 01 03 01 05 03 11"X24 Cm. İki Nüsha Ara Karbonlu
150 01 03 01 05 04 11 İnchx24 Cm. İki Nüsha Otokopili (Kendinden Kopyalı)
150 01 03 01 05 05 11"X24 Cm. Dört Nüsha Otokopili (Kendinden Kopyalı)
150 01 03 01 05 06 11"X24 Cm. Dört Nüsha Ara Karbonlu
150 01 03 01 05 07 11"X24 Cm. Üç Nüsha Otokopili (Kendinden Kopyalı)
150 01 03 01 05 08 11"X38 Cm. Tek Nüsha
150 01 03 01 05 09 11"X38 Cm. Üç Nüsha Ara Karbonlu
150 01 03 01 05 10 11 İnchx38 Cm. İki Nüsha Ara Karbonlu
150 01 03 01 05 11 11"X38 Cm. İki Nüsha Otokopili (Kendinden Kopyalı)
150 01 03 01 05 12 11"X38 Cm. Dört Nüsha Otokopili (Kendinden Kopyalı)
150 01 03 01 05 13 11"X38 Cm. Üç Nüsha (Kendinden Kopyalı)
150 01 03 01 05 14 Diğer Baskısız Bilgisayar Formları
150 01 03 01 06 Daktilo Kağıtları
150 01 03 01 07 Faks Kağıtları
150 01 03 01 07 01 210Mm Eninde,30M Boyunda
150 01 03 01 07 02 210Mm Eninde,50M Boyunda
150 01 03 01 07 03 210Mm Eninde,100M Boyunda
150 01 03 01 07 04 216Mm Eninde,50M Boyunda
150 01 03 01 07 05 216Mm Eninde,100M Boyunda
150 01 03 01 07 06 216Mm Eninde,30M Boyunda
150 01 03 01 07 07 Diğer Faks Kağıtları
150 01 03 01 08 Karbon Kağıtları
150 01 03 01 09 Mumlu Kağıtları
150 01 03 01 10 Çizim Kağıtları
150 01 03 01 11 Yapışkanlı (Postit) Not Kağıtları
150 01 03 01 11 01 Tek Renkli
150 01 03 01 11 02 Daha Çok Renkli
150 01 03 01 11 03 Diğer Yapışkanlı (Postit) Not Kağıtları
150 01 03 01 12 Etiketler
150 01 03 01 13 Yazarkasa - Hesap Makinesi Bobinleri
150 01 03 01 14 Teleks Bobinleri
150 01 03 01 14 01 Karbonlu Teleks Bobinler
150 01 03 01 14 02 Otokopili Teleks Bobinler
150 01 03 01 14 03 Tek Nusha Teleks Bobinler
150 01 03 01 14 04 Diğer Teleks Bobinleri
150 01 03 01 15 İndeks Kartları
150 01 03 01 16 Karton ve Ambalaj Kağıtları
150 01 03 01 16 01 Kartonlar
150 01 03 01 16 01 01 Bistol Kartonlar
150 01 03 01 16 01 02 Dosyalı Kartonlar
150 01 03 01 16 02 Ambalaj Kağıtları
150 01 03 01 16 02 01 Kraft Ambalaj Kağıtları
150 01 03 01 16 02 02 İmitasyon Sülfit Ambalaj Kağıtları
150 01 03 01 16 02 03 Diğer Karton ve Ambalaj Kağıtları
150 01 03 01 17 Kuşe Kağıtlar
150 01 03 01 18 Gazete ve Ofset Kağıtları
150 01 03 02 Dosya ve Klasörler
150 01 03 02 01 Karton Dosya Gömleği
150 01 03 02 02 Tam Kapaklı Karton Telli Dosyalar
150 01 03 02 03 Yarım Kapaklı Karton Telli Dosyalar
150 01 03 02 04 Askılı Dosyalar (Dosya Havuzu için)
150 01 03 02 05 Mekanizmalı Klasörler
150 01 03 02 06 Bağlı Klasörler
150 01 03 02 07 Dosya Havuzları
150 01 03 02 08 Körüklü Dosyalar
150 01 03 02 09 Arşiv Kutuları
150 01 03 02 10 İmza Kartonları
150 01 03 02 11 Plastik Dosya Gömlekleri
150 01 03 02 12 Plastik Poşet Dosyalar
150 01 03 02 13 Plastik Telli Dosyalar
150 01 03 02 14 Sunum Dosyaları
150 01 03 02 15 Körüklü Dosyalar
150 01 03 02 16 Sekreter Notlukları
150 01 03 02 17 Dosya Sunum Üniteleri
150 01 03 02 18 Plastik Cilt Kapakları
150 01 03 02 19 Muhtelif Dosyalar
150 01 03 02 20 Diğer Dosya Klasörler
150 01 03 03 Zarflar
150 01 03 03 01 Normal Zarflar
150 01 03 03 02 Kese (Torba) Zarflar
150 01 03 03 03 Vergi İade Zarfları
150 01 03 03 04 Tebligat Zarfları
150 01 03 03 05 Diğer Zarflar
150 01 04 Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri
150 01 04 01 Tonerler
150 01 04 01 01 Oki Tonerler
150 01 04 01 01 01 Oki Toner-K-C33/3400 Toner - C3300N/3400N - Siyah (1Bin)
150 01 04 01 01 02 Oki Toner-B4200/300-2,5K Toner - B41/42/43Xx 2,5K
150 01 04 01 01 03 Toner Black Type 125 Pcr16
150 01 04 01 01 04 Oki Toner-K-C3200-1,5K
150 01 04 01 01 05 Oki Toner-Okıpage10I Oki Toner Okıpage 10İ/10E/10Ex/12İ/N & 14Series (2.5K)
150 01 04 01 01 06 Oki Toner-K-C3500-2.5K-Neu Toner - C3500 - Siyah (2,5Bin)
150 01 04 01 01 07 Oki Toner-K-C52/54 Toner - C5200/5400 - Black (3K)
150 01 04 01 01 08 Oki Toner-Y-C33/3400 Toner - C3300N/3400N - Sarı (1Bin)
150 01 04 01 01 09 Oki Toner-M-C33/3400 Toner - C3300N/3400N - Kırmızı (1Bin)
150 01 04 01 01 10 Oki Toner-C-C33/3400 Toner - C3300N/3400N - Mavi (1Bin)
150 01 04 01 01 11 Oki Toner-Op14I/14Ex Oki Toner Okıpage 14Ex,14İ And 14İ/N Only (4K)
150 01 04 01 01 12 Oki Toner-K-C5250-3K
150 01 04 01 01 13 Nashuatec Dt415Blk Toner Black (Mp161Spf)
150 01 04 01 01 14 Oki Toner-K-C51/53 Toner - C51/53 - Black (5K)
150 01 04 01 01 15 Oki Toner-C-C3500-2K-Neu Toner - C3500 - Sarı (2Bin)
150 01 04 01 01 16 Oki Toner-M-C3500-2K-Neu Toner - C3500 - Kırmızı(2Bin)
150 01 04 01 01 17 Oki Toner-Y-C3500-2K-Neu Toner - C3500 - Mavi (2Bin)
150 01 04 01 01 18 Oki Toner-B4300-6K Toner - B4300/4350 6K
150 01 04 01 01 19 Oki Toner-C-C3200-1,5K
150 01 04 01 01 20 Oki Toner-Y-C3200-1,5K
150 01 04 01 01 21 Oki Toner-M-C3200-1,5K
150 01 04 01 01 22 Oki Toner-Y-C56/5700-2K Toner - C5600N/5700N - Sarı (2Bin)
150 01 04 01 01 23 Oki Toner-M-C56/5700-2K Toner-M-C56/5700-2K Toner-M-C56/5700-2K Toner - C5600N/5700N - Kırmızı (2Bin)
150 01 04 01 01 24 Oki Toner-C-C56/5700-2K Toner-C-C56/5700-2K Toner - C5600N/5700N - Mavi (2Bin)
150 01 04 01 02 Xerox Tonerler
150 01 04 01 02 01 Xerox 106R01205 Phaser 6110/6110Mfp Kırmızı Toner
150 01 04 01 02 02 Xerox 106R01206 Phaser 6110/6110Mfp Mavi Toner
150 01 04 01 02 03 Xerox 106R01159 Phaser 3117/3122/3124/3125 Toner
150 01 04 01 02 04 Xerox 106R01203 Phaser 6110/6110Mfp Siyah Toner
150 01 04 01 02 05 Xerox 106R01076 Phaser 6300/6350 Siyah Toner
150 01 04 01 02 06 Lexmark 18S0090 X215 Toner
150 01 04 01 02 07 Xerox 109R00748 Phaser 3116 Toner
150 01 04 01 02 08 Xerox 109R00725 Phaser 3120/3121/3130 Toner
150 01 04 01 02 09 Xerox 109R00639 Phaser 3110/3210 Toner
150 01 04 01 02 10 Xerox 106R01048 Work Centre M20 Toner
150 01 04 01 02 11 Xerox 113R00667 Workcentre Pe16/Pe 16E Toner
150 01 04 01 02 12 Xerox 013R00621 Workcentre Pe220 Toner
150 01 04 01 02 13 Xerox 109R00746 Phaser 3150 Standart Toner
150 01 04 01 02 14 Xerox 013R00607 Workcentre Pe114E Toner Kartuşu
150 01 04 01 03 Samsung Tonerler
150 01 04 01 03 01 Samsung Clp-C300A (Clp-300) Mavi Toner
150 01 04 01 03 02 Samsung Clp-M300A (Clp-300) Kırmızı Toner
150 01 04 01 03 03 Samsung Clp-C300A (Clp-300) Sayfa Mavi Toner
150 01 04 01 03 04 Samsung Clp-M300A (Clp-300) Magenta Tone
150 01 04 01 03 05 Samsung Clp-Y300A (Clp-300) Sarı Toner
150 01 04 01 03 06 Samsung Clp-Y300A (Clp-300) Sarı Toner
150 01 04 01 03 07 Samsung Ml1710-Ml1750 Laseryazıcı Toner
150 01 04 01 03 08 Samsung Ml-1710D3 (Ml1710/1750) Toner
150 01 04 01 03 09 Samsung Clp-K300A (Clp-300) Siyah Toner
150 01 04 01 03 10 Samsung Clp-K300A (Clp-300) Siyah Toner
150 01 04 01 03 11 Samsung Scx-4521D3 (Scx-4521F) Toner
150 01 04 01 03 12 Samsung Scx-4521D3 (Scx-4521) Toner
150 01 04 01 04 Epson Tonerler
150 01 04 01 04 01 Epson S050198 Aculaser C1900Dt-C9100-C9100Ps
150 01 04 01 04 02 Epson S050198 Aculaser C1900Dt-C9100-C9100Ps
150 01 04 01 04 56 Epson S050100 Aculaservc900-1900-1900S Developer Siyah Toner
150 01 04 01 04 57 Epson S050100 Aculaservc900-1900-1900S Developer Siyah Toner
150 01 04 01 05 Lexmark Tonerler
150 01 04 01 05 01 Lexmark 69G8256 4026/Optra E Toner
150 01 04 01 05 02 Lexmark 12016Se E120 Toner
150 01 04 01 05 03 Lexmark 24016Se E232,E24X,E330/332,E34X Toner
150 01 04 01 06 Hp Tonerler
150 01 04 01 06 01 Hp C4092A Laserjet 1100/ 3200 Serisi İçin Toner-2500
150 01 04 01 06 02 Hp C4092A Hp 1100 Serisi -3200 Serisi Siyah Toner
150 01 04 01 06 03 Hp C4092A Lj 1100/3200 Serisi İçin Toner-2500
150 01 04 01 06 04 Hp C7115A Laserjet 1000/ 1200/ 1220/ 3300 Serisi İçin Toner-2500
150 01 04 01 06 05 Hp C7115A 1000W,1005W,1200 Serisi,1220,3300,Serisi,Siyah Toner
150 01 04 01 06 06 Hp C7115A Lh 1200/1220 Serısı-U.Preceıse Stand.Cartrıdge
150 01 04 01 06 07 Hp C3906A Laserjet 5L/ 6L/ 3100All İn One/ 3150 All İn One İçin Toner
150 01 04 01 06 08 Hp C3906A Lj 5L/6L İçin Toner
150 01 04 01 06 09 Hp C3906A Hp3100-3150-5L-6L Siyah Toner
150 01 04 01 06 10 Hp

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar